E-News, proiect TGE-PLAT - Nr. 17
Tehnologiile Generice Esentiale (TGE) aplicate in beneficiul IMM-urilor din România.

Pentru informatii detaliate privind celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
31 Ianuarie 2021
Activități în cadrul proiectului TGE-PLAT

Activitățile de tip A.  Stimularea transferului de cunoștințe

 • Sub-activitatea A1. Identificarea și formularea ofertei de expertiză și rezultate
  Va invitam sa accesati Broșura privind oferta de expertiză, servicii CD și echipamente a IMT București  pentru domeniile microsenzori, componente fotonice, dispozitive și sisteme pentru unde milimetrice.  În broșură sunt prezentate expertiza, facilitățile tehnologice și serviciile de simulare/modelare/proiectare asistată de calculator, de procesare tehnologică, de caracterizare, de fiabilitate și caracterizare în înalta frecvență, pe care IMT le pune la dispoziție partenerilor din industrie. 

 • Sub-activitatea A2. Asistentă directă acordată întreprinderilor și A3. Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile.
  Au continuat întâlnirile cu firme interesate de oferta de expertiză a IMT, in special de contracte de tip B, accesul intreprinderilor la facilitati, instalatii, echipamente.

 • Sub-activitatea A3. Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile și  organizarea de evenimente tematice
  Au continuat întâlnirile cu firme interesate de oferta de expertiză a IMT. Acestea si-au manifestat interesul pentru incheierea de contracte de tip B și C.

 • Sub-activitatea A.5. Identificarea de noi potențiali beneficiari ai transferului de cunoștințe.
  A continuat identificarea de noi potențiali beneficiari ai transferului de cunoștințe.

Activitățile de tip B și C.

Vă reamintim că este deschis apelul de proiecte de tip B- accesul întreprinderilor la facilități, instalații, echipamente și tip C- Activitați de transfer de abilitați/ competențe CD și de sprijinire a inovării: http://www.imt.ro/TGE-PLAT/apel_proiecteB,C.php. Apelul de proiecte este cu depunere continuă, până la epuizarea fondurilor alocate.

CONTRACTE de tip B (Accesul întreprinderilor la facilităti, instalatii, echipamente) in curs de implementare

  1. C77.1B/ 09.08.2019: Realizare masti, procese tehnologice, Caracterizari SEM si FTIR, Contract de prestari servicii intre IMT- Bucuresti si SC EQUILIBRIUM MEDICAL SYSTEM SRL
  2. C77.2B/08.07.2020: Anduranță la acţiunea vibraţiilor aleatoare și șocuri mecanice, Stabilitate la temperatură și umiditate, Contract de prestari servicii intre IMT- Bucuresti  si SC PRO OPTICA SA

CONTRACTE de tip C (Activităti de transfer de abilităti/ competente CD si de sprijinire a inovării) in curs de implementare

  1. C77.1C/09.08.2019: „Platforme  microfluidice pentru senzori biochimici cu aplicaţii în securitate societală”, intre IMT- Bucuresti si SC EQUILIBRIUM MEDICAL SYSTEM SRL.
  2. C77.2C/08.10.2019: „Micro-Senzori pe Bază de Nanotuburi de Carbon pentru Detecția Agenților Patogeni din Medii Lichide”, intre IMT- Bucuresti si SC LAIF COMPUTATION SRL

Activitățile de tip D.  Activități de cercetare-dezvoltare în colaborare efectivă

 1. C77.1D/08.03.2018: „Sistem de imagistica pasiva cu unde milimetrice pentru scanarea rapida a persoanelor, cu aplicații in domeniul securitatii-acronim BODYSCAN”, intre IMT- Bucuresti si S.C. ACCENT PRO 2000 S.R.L
 2. C77.2D/08.03.2018: „Sistem Optic Formator de imagine de înaltă  calitate, cu elemente optice difractive, în domeniul spectral LWIR, destinat sistemelor multisenzor- acronim SOFID”, intre IMT- Bucuresti si SC PRO OPTICA SA. Proiect finalizat.
 3. C77.3D/08.03.2018: “Platformă senzitivă cu senzor SAW pentru detecția de gaze inflamabile, potențial explozive”, intre IMT- Bucuresti si SC ROM-QUARTZ SA. Proiect finalizat.
 4. C77.4D/08.03.2018: “Dezvoltarea unei tehnologii pentru realizarea de microparticule holografice metalice de Securitate”, intre IMT- Bucuresti si SC OPTOELECTRONICA-2001 SA. Proiect finalizat.
 5. C77.5D/08.03.2018: „Sistem optic formator de imagine folosind componente "Free-Form" (FF) şi tehnologie de realizare a acestora-acronim SOFI Free”, intre IMT- Bucuresti si SC ROVSOL SRL
 6. C77.6D/08.03.2018: “Microsenzori electrochimici pentru detecția rapidă și selectivă a pesticidelor”, intre IMT- Bucuresti si SC DDS DIAGNOSTIC SRL. Proiect finalizat.
 7. C77.7D/09.08.2020: “Sistem de celule fotovoltaice microtexturate de eficienţă sporită integrat în aripa unui avion fără pilot (UAV) cu aplicaţii în securitatea societală”, intre IMT- Bucuresti si SC AUTONOMOUS FLIGHT TECHNOLOGY R&D SRL
 8. C77.8D/09.08.2020: ”Dezvoltarea tehnologiei de realizare a senzorilor pentru gaze de combustie cu materiale hibride nanocompozite bazate pe nanotuburi de bioxid de titan şi grafenă”, intre IMT- Bucuresti si  SC SITEX 45 SRL
 9. C77.9D/09.08.2020: ”Microsenzori electrochimici pentru detecţia unor stupefiante: codeine şi morfină”, intre IMT- Bucuresti si DDS Diagnostic SRL

Prezentarea companiilor cu care IMT Bucuresti colaboreaza in cadrul TGE-PLAT
Autonomous Flight Technology R&D a fost infiintata cu scopul cercetarii/dezvoltarii sistemelor autonome si roboticii.
Cu peste cincisprezece ani de activitate, compania este un jucator dominant in industria romaneasca de aeronave fara pilot si ocupa un loc important in peisajul est-european.
Va invitam sa o cunoasteti!

Informații de interes pentru firme
 • Transferul Tehnologic și firmele inovative: Concepte, metode și instrumente științifice suport
  Serie de prezentări - Sub această denumire generică, s-a deschis o serie de prezentări de concepte de bază, metode și instrumente știintifice de suport pentru un transfer tehnologic eficient, transfer potențial generator și catalizator al inovării în companiile industriale colaboratoare ale IMT-București, prezente și viitoare.

Vă propunem spre studiu un nou articol: Conceptul / produsul nou adus la TRL 7-8 încă din laborator, pornind de la ambele „capete”: nevoia clientului /utilizatorului și capabilitatea procesului de fabricație -studiu de caz-"- autor Dr. Nicolae (Nichi) Varachiu, IMT-București, specialist proprietate intelectuală și transfer tehnologic în cadrul proiectului TGE PLAT. Toate articolele pot fi consultate aici.

 • Initiativa pentru Cercetare şi Inovare Responsabile (CIR)- partea a 6-a. Serie de prezentări.

 • ECS (Electronic Components and Systems) Brokerage Event 2021

  Acest eveniment de brokeraj in format virtual organizat de asociatiile industriale AENEASARTEMIS si EPoSS, dedicat gasirii de potentiali parteneri pentru propuneri de proiecte in domeniul Componentelor si Sistemelor Electronice (ECS) a avut loc in 12-13 ianuarie 2021.

  Programul evenimentului a cuprins sesiuni de intalniri ale consortiilor pentru explorarea unor idei de noi proiecte, prezentari ale unor apeluri din cadrul noului program Orizont Europa in domeniile ECS/KDT (Electronic Components and Systems / Key Digital Technologies), prezentarea apelului 2021 EURIPIDES2 / PENTA si prezentarea agendei strategice ECS-SRA 2021. Prezentarile sunt disponibile aici.

 • Agenda Strategica de Cercetare si Inovare pentru Componente si Sisteme Electronice – ECS-SRIA 2021

  Versiunea finală a Agendei Strategice de Cercetare și Inovare în domeniul componentelor și sistemelor electronice (ECS-SRIA 2021) a fost publicată in data de 12 ianuarie 2021. Agenda strategica ECS 2021 este un document elaborat in comun de asociatiile industriale AENEAS (Association for European NanoElectronics ActivitieS), ARTEMIS (Association for actors in Embedded Intelligent Systems) si EPoSS (European Technology Platform for Smart Systems Integration.
  Sunt acoperite patru tehnologii digitale cheie si patru tehnologii cros-sectoriale axate pe domenii transversale ale cercetarii stiintifice pentru dezvoltareasistemelor si componentelor electronice.Aceasta este a patra ediție și este dezvoltată în comun de membrii a trei asociații industriale: AENEAS, ARTEMIS-IA și EPoSS. Documentul poate fi consultat aici.

 • Agenda Strategica de Cercetare si Inovare a Platformei Tehnologice Europene Photonics21 "New Horizon Securing Europe's technological sovereignty through Photonics"
  Versiunea finala a Agendei strategice multianuale Photonics21 a fost publicata in luna noiembrie 2020. Documentul descrie provocarile socio-economice care ar trebui abordate pentru atingerea obiectivelor comune la nivel european in fiecare sector strategic si principalele provocari din cercetare si inovare in domeniul fotonicii. Este prezentata o planificare detaliata si un calendar al activitatilor europene de cercetare si dezvoltare in acest domeniu pentru perioada 2021-2027.

Competiții și evenimente de interes pentru firme


I. Apelul de proiecte Eurostars
, Termen limita 4 februarie 2021
Programul EUROSTARS este un program comun între EUREKA și Comisia Europeană, (cofinanțat de Comisia Europeană), dedicat întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare.
Programul este concentrat pe dezvoltarea de noi produse, servicii și tehnologii și facilitarea accesului acestora pe piețele transnaționale și internaționale si acoperă toate domeniile tehnologice care au scop civil.
Termenul limita pentru trimiterea propunerilor: 4 februarie 2021.
Informații specifice privind finanțarea pentru România gasiți aici.

2. 2021 EURIPIDES² and PENTA call, data limită pentru depunerea pre-propunerilor este 26 februarie 2021
Acest apel a fost lansat in data de 25 noiembrie 2020 in cadrul conferintei anuale EFECS 2020. EURIPIDES2 si PENTA sunt 2 clustere EUREKA care ofera suport pentru parteneriate in domeniul componentelor si sistemelor electronice (ECS), facilitand tranzitia de la cercetare la exploatare comerciala (TRL 2-8). Programele EURIPIDES2 si PENTA sunt focalizate asupra domeniilor identificate in agenda strategica pentru componente si sisteme electronice ECS-SRIA 2021, elaborata in comun de asociatiile industriale AENEAS, ARTEMIS si EPoSS:

 • Foundational technology layers - Process Technologies, Equipment, Materials and Manufacturing; Components, Modules and Systems Integration; Embedded Software and Beyond; Systems of Systems;
 • Cross-sectional technologies: Artificial Intelligence, Edge Computing and Advanced Control; Connectivity; Architecture and Design: Methods and Tools; Quality, Reliability, Safety and Cybersecurity.

Termene limita:
- pentru transmiterea pre-propunerilor (PO - Project Outline): 26 februarie 2021
- pentru transmiterea propunerilor in forma finala (FPP - Full Project Proposal): 28 mai 2021

3. Apel CHIST-ERA IV Cofund - European coordinated research on future and emerging ICT

Consorțiul CHIST-ERA a creat un instrument comun de finanțare pentru sprijinirea grupurilor internaționale de cercetare care se implică în cercetarea pe termen lung în domeniul TIC si a științelor bazate pe TIC. Prin intermediul acestui instrument, organizațiile de finanțare sprijină și aderă la programul "Tehnologii viitoare și emergente" (FET) al Uniunii Europene. 
Apelul din anul 2021 are următoarele două priorităţi: Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions (BCI) si Towards Sustainable ICT (S-ICT)

Depunerea propunerilor și evaluarea acestora se vor face într-o singura etapă.
Termenul limită pentru trimiterea propunerilor: 1 martie 2021
Fonduri alocate pentru Romania: 500.000 EUR
Platforma pentru gasire de parteneri
Informații despre apel – website CHIST-ERA. Detalii: https://uefiscdi.gov.ro/chist-era-iv-cofund

4. Apel deschis FLAG-ERA III - 2020
În cadrul proiectului FLAG ‐ ERA, „Flagship ERA ‐ NET” s-a lansat, în decembrie 2020, primul apel adiţional de propuneri de proiecte de cercetare.
Apelul este împărțit în sub-apeluri corespunzătoare diferitelor subiecte (Graphene și HBP) și, în cadrul subiectului Graphene, la diferite niveluri de pregătire tehnologică (TRLs).
Cu scopul de a sprijini evoluția grafenului către TRL-uri superioare și de a încuraja transmiterea de propunerile cu un impact industrial sau economic ridicat, se organizează un apel dedicat cercetarii aplicate și inovative, pe lângă apelul dedicat cercetării bază.
Depunerea propunerilor finale are ca termen limită: 19 aprilie 2021, 17:00 CET
Apelul este prezentat în detaliu aici.

Management Comunicare TGE-PLAT