E-News, proiect TGE-PLAT - Nr. 7
Tehnologiile Generice Esentiale (TGE) aplicate in beneficiul IMM-urilor din România.

Pentru informatii detaliate privind celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
31 Mai 2018
Activități în cadrul proiectului TGE-PLAT

Activitățile de tip A.  Stimularea transferului de cunoștințe

 • Sub-activitatea A1. Identificarea și formularea ofertei de expertiză și rezultate
  În cadrul acestei activități s-a elaborat Broșura privind oferta de expertiză, servicii CD și echipamente a IMT București  pentru domeniile microsenzori, componente fotonice, dispozitive și sisteme pentru unde milimetrice.  În broșură sunt prezentate expertiza, facilitățile tehnologice și serviciile de simulare/modelare/proiectare asistată de calculator, de procesare tehnologică, de caracterizare, de fiabilitate și caracterizare în înalta frecvență, pe care IMT le pune la dispoziție partenerilor din industrie. 
 • Sub-activitatea A3. Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile și  organizarea de evenimente tematice. În cadrul A3 au continuat întalnirile individuale cu întreprinderile, în cadrul unor vizite la IMT sau la sediul unor firme interesate de colaborare (S.C. SISTEM S.R.L). 
  În curând va avea loc un nou eveniment tematic. Informațiile vor fi afișate pe pagina de web a proiectului. (www.imt.ro/TGE-PLAT)
 • Sub-activitatea A.4. Instruirea personalului organizației de cercetare implicat în activitățile de tip A.
  Cursurile prevazute în cadrul acestei activități s-au incheiat. 
  Din seria de articole/ prezentări scrise de experții ITT din proiect pe temele cursurilor: proprietate intelectuală, transfer tehnologic și inovare, vă prezentăm un nou articol cu titlul: Firmele inovative și managementul inovării. Vor urma alte prezentari referitoare la concepte de bază, metode și instrumente științifice de suport pentru un transfer tehnologic eficient, potențial generator și catalizator al inovării in companiile industriale colaboratoare ale IMT-București, prezente și viitoare.
 • Sub-activitatea A.5. Identificarea de noi potențiali beneficiari ai transferului de cunoștințe.
  Specialiștii ITT din proiect au participat la evenimente știintifice și de brokeraj în vederea identificării de noi potențiali beneficiari ai transferului de cunoștinte și încheierii unor protocoale de colaborare cu Centre de Transfer Tehnologic. (Workshop Specialty fibers good for Romanian market; BSDA 2018 - Expoziție și Conferință Internațională dedicată Industriei Aeronautice, Apărării, Securității Naționale, Securității Cibernetice și Securității Private; Policy Dialog Event & 11th Forum of Inovation).

Activitățile de tip B și C.

Invitația de participare pentru contractele subsidiare de tip tip B- Accesul întreprinderilor la facilități, instalații, echipamente si C- Activități de transfer de abilități/ competențe CD și de sprijinire a inovării, va fi disponibila pe site-ul proiectului.

Competițiile se adresează întreprinderilor eligibile pentru acest tip de proiect. Gasiți aici modelele de contracte.

Activitățile de tip D.  Activități de cercetare-dezvoltare în colaborare efectivă

În această etapă, începând din 8 martie a.c. au intrat în implementare cele 6 proiecte selectate.  Lista proiectelor acceptate la finanțare:

 • Sistem de imagistică pasivă cu unde milimetrice pentru scanarea rapidă a persoanelor, cu aplicație in domeniul securității (ACCENT PRO 2000 SRL-IMT)
 • Sistem Optic Formator de imagine de înaltă calitate, cu elemente optice difractive, în domeniul spectral LWIR, destinat sistemelor multisenzor (PRO OPTICA SA-IMT)
 • Platformă senzitivă cu senzor SAW pentru detecția de gaze inflamabile, potențial explozive (SC ROM-QUARTZ SA- IMT)
 • Dezvoltarea unei tehnologii pentru realizarea de microparticule holografice metalice de securitate (SC OPTOELECTRONICA-2001 SA- IMT)
 • Sistem optic formator de imagine folosind componente "Free-Form" (FF) și tehnologie de realizare a acestora (ROVSOL SRL- IMT)
 • Microsenzori electrochimici pentru detecția rapidă și selectivă a pesticidelor (SC DDS DIAGNOSTIC SRL - IMT)

Informații de interes privind activitatea din IMT

 • Prezentarea Laboratorului de Simulare, Modelare și Proiectare Asistată de Calculator (L5), condus de Dr Raluca Muller.

Misiunea laboratorului este cercetarea și dezvoltarea de sisteme micro-electro-mecanice și microfluidice utilizand tehnici pentru proiectare, modelare și simulare, cu orientare către proiecte de cercetare colaborative, servicii (proiectare și simulare cu element finit, manufacturare aditivă pe polimeri prin sinterizare selectivă laseri), educație (cursuri, laboratoare), și consultanța (proiectare/optimizare, manufacturare aditivă) în domeniul micro-nano-bio/info tehnologiilor.

L5 are un rol de suport pentru activitățile de cercetare ale altor laboratoare din IMT București.
In plus, L5 dezvoltă tehnici de rapid prototyping de la scară micro la scară macro, microsenzori și actuatori MOEMS si MEMS, cercetări pentru clase noi de materiale avansate cu aplicații în nanodispozitive (filme subțiri și nanostructuri din materiale semiconductoare oxidice).

O prezentare a acestuia puteți vizualiza aici.

Competiții și informații de interes pentru firme


Potențiale linii de finantări deschise pentru organizații de cercetare-dezvoltare și pentru societăti comerciale:

  • EEA Grants - Proiecte Colaborative de Cercetare
   Scop: Finanțarea proiectelor colaborative de cercetare care urmăresc dezvoltarea cunoștințelor bazate pe cercetare în România.
   Arii tematice: Energy; Environment; Health; Social sciences and humanities, including gender studies and social inclusion studies; ICT; Biotechnology.
   Pentru identificarea partenerilor aveti la dispoziție Baza de date căutare parteneri pentru granturile SEE și norvegiene.
   Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: 1 octombrie 2018 


  • POR, 1.1.C - Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu ITT
   Activități eligibile: Finanțarea se va realiza pe baza unui acord de parteneriat între un IMM și un ITT pentru a valida faptul că prin intermediul investiției se va realiza transferul tehnologic.
   Termen limită: 25 iunie 2018, ora 10.


  • POC, 1.2.1 Start-up și Spin-off - Secțiunea C
   Activități eligibile: Activități de CD,  Achiziția de servicii pentru CD, Achiziția de servicii de consultanța pentru inovare, Achiziția de servicii suport pentru inovare, Activitați pentru introducerea in producție și realizare produs/ proces/tehnologie/serviciu, Activități de procurare de materii prime și materiale necesare realizării proiectului, Activități pentru inființarea și inregistrarea spin-off-urilor.
   Termen limită: 31 decembrie 2023.


  • POC, Proiecte de tip CLOUD și infrastructuri masive de date-  POC Axa prioritara 1 Cercetare, dezvoltare tehnologica și inovare (CDI) in sprijinul competivitătii economice si dezvoltarii afacerilor
   Activități eligibile: achiziția de echipamente IT, echipamente pt comunicații si echipamente conexe - pentru functionarea centrului de resurse cloud și a infrastructurii masive de date, achizitii de aplicaţii informatice și licente pentru software, achiziția de asistenta tehnica și consultanta, etc;
   Solicitanţi eligibili: institute CD de drept public.
   Apăsaţi aici pentru a accesa Ghidul Solicitantului și anexele.
   Termen limită: 12 iulie 2018.

  • Cecuri de inovare
   Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) şi UEFISCDI continuă competiția Cecuri de Inovare. Cecurile de inovare trebuie să rezolve probleme CDI punctuale ale beneficiarilor, care nu pot fi rezolvate intern și care necesita o abordare cu potenţial real pentru noi produse /servicii cu impact în piață.
   Cererile de finanţare se depun în regim continuu, până la epuizarea bugetului.
   Detalii privind condiţiile de participare sunt disponibile la adresa: https://uefiscdi.ro/cecuri-de-inovare

  ____________________________

 • Policy Dialog Event & 11th Forum for Innovation, 24-25 mai 2018

În zilele de 24-25 Mai, in Bucuresti (UPB) a avut loc Policy Dialog Event & 11th Forum for Innovation, eveniment dedicat inovării și bio-economiei.
Cu această ocazie a fost organizat un brokerage (tehnologii, transfer tehnologic, inovare, parteneriate pentru proiecte, etc). La brokerage au participat specialiști din 16 entităţi europene.
Va invităm să consultati programul și prezentările evenimentului.

____________________________

 • “INTERNET OF THINGS”, 7 iunie 2018, Biblioteca Natională de Fizica „Horia Hulubei”, IFINHH

INCD pentru Microtehnologie-IMT București, IFIN-HH, impreună cu clusterul MHTC organizează  evenimentul cu titlul: “ Internet of Things”, în data de 7 iunie 2018, la Biblioteca Naționala de Fizica „Horia Hulubei” din Magurele.

Interconectarea și monitorizarea prin Internet of Things (IoT) a diverselor echipamente, culegerea, prelucrarea și stocarea de date pot avea beneficii majore în vizibilitatea rezultatelor cercetării și sporirea gradului de valorificare.
Evenimentul își propune, prin tematica abordată, să gasească  cele mai bune soluții pentru a face față provocărilor legate de stocarea și valorificarea rezultatelor cercetării științifice. Este al doilea eveniment pe această tematică, organizat în cadrul proiectului: Tehnici de Stocare și Valorificare a Rezultatelor Cercetărilor Stiințifice Avansate (SoVaReX), finanțat prin Planul sectorial al MCI (10PS/15.11.2017), care se implementează în perioada noiembrie 2017- decembrie 2018. 

Participarea se face pe bază de înregistrare. Cei interesati sunt rugați sa transmită e-mail la adresa [email protected], pană cel tarziu,  6 iunie a.c, ora 15. Programul, afișul și invitația evenimentului.

__________________________

 • TRANSFERUL TEHNOLOGIC ȘI FIRMELE INOVATIVE: CONCEPTE, METODE ȘI INSTRUMENTE ȘTIINȚIFICE SUPORT
  Serie de prezentări -

Sub această denumire generică, s-a deschis o serie de prezentări de concepte de bază, metode și instrumente știintifice de suport pentru un transfer tehnologic eficient, transfer potențial generator și catalizator al inovării în companiile industriale colaboratoare ale IMT-București, prezente și viitoare.

Vă propunem spre studiu un nou articol: „Firmele inovative și managementul inovării” (disponibilă AICI) - autor Dr. Nicolae (Nichi) Varachiu, IMT-București, specialist proprietate intelectuală și transfer tehnologic în cadrul proiectului TGE PLAT.

Informații privind evenimente de interes general pentru domeniul proiectului

 • INCD pentru Microtehnologie-IMT București a organizat  în perioada 14-18 mai 2018, la Biblioteca Academiei Române din București, două Workshopuri cu tradiție: 
  • WOCSDICE 2018-Workshop on Compound Semiconductor Devices and Integrated Circuits held in Europe, București, România, 14-16 Mai 2018

   Au fost susținute 8 lucrări invitate, 30 lucrari in cadrul sesiunilor.
   62 participanți au raspuns invitatiei, 40 din străinatate (Austria, Belgia, Franta, Germania, Italia, Japonia, Olanda, Polonia, Slovacia, Spania, SUA, UK), 22 de participanți din România.

  • EXMATEC 2018Expert evaluation and Control of Compounds of Semiconductor Materials and Technologies, București, România, 16-18 Mai 2018

  Au fost sustinute 5 lucrări invitate, 21 lucrări în cadrul sesiunilor.
  Evenimentul a reunit 39 participanți, 24 participanți din străinatate (Austria, Belgia, Franta, Germania, Grecia, Italia, Japonia, Polonia, Slovacia, SUA, Ungaria), 15 participanți din România.

  ____________________________

 • INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CONFERENCE 2018 ( CAS), eveniment IEEE, organizat anual de catre INCD pentru Microtehnologie-IMT București

Cea de-a 41-a ediție a Conferinței Internationale de Semiconductori se desfașoară anul acesta în intervalul 10- 12 octombrie 2018, la Sinaia. Informații complete se gasesc la adresa www.imt.ro/cas

Tematicile conferinței: Nanoscience and Nanoengineering; Micro- and nanophotonics and Optoelectronics; Microwave and Millimeter Wave Circuits and Systems; Microsensors and Microsystems; Modelling; Semiconductor Devices; Integrated Circuits.

Termenul de transmitere a lucrărilor s-a extins pana pe 18 iunie 2018.
Lucrările acceptate și prezentate la conferintă vor fi publicate în CAS 2018 Proceedings și ulterior vor fi disponibile pe IEEE Xplore Digital Library. Informatii privind transmiterea lucrărilor sunt afisate in secțiunea http://www.imt.ro/cas/paper_submission.php.
Student papers. Conferința va include o sesiune dedicată lucrărilor elaborate de studenți. Cea mai bună lucrare studențească va fi premiată.
Invited speakers. CAS 2018 vă oferă oportunitatea de a interacționa cu specialisti de renume invitați din mediul academic și industrial, din țări precum Franța, Germania, Irlanda, Italia, Japonia, Olanda, România, Serbia, ce vor prezenta cele mai noi rezultate ale cercetărilor în domeniile conferintei.

Management Comunicare TGE-PLAT