LABORATOR DE ANALIZE MORFOLOGICE LA SCARA NANOMETRICA

NANOMORPH

 
ETAPE
English Version
last update - Mai 2009

ETAPE DE REALIZARE A PROIECTULUI / CALENDARUL DE TIMP:

I   - Documentare si  studiu. Perioada: 10.08.2006-30.11.2006

II  - Dotare laborator si initierea elaborarii documentatiei sistemului de asigurare a calitatii. Perioada: 1.12.2006-30.04.2007

III - Definitivarea documentatiei  si implementarea sistemului de asigurare a calitatii. Perioada: 1.05.2007-30.11.2007

IV - Acreditarea laboratorului. Perioada: 1.12.2007-31.01.2008

Plan de realizare:

Etape/Faze-Activitati

Obiective

Termen

Rezultate

Elemente de monitorizare

Etapa I
Documentare si studiu

 

 

 30.11.2006

 

 

Faza 1:
Documentare si studiu
Activitati:

 • Analize, studii
 • Instruire personal

1.1 Studierea
reglementarilor in domeniu
1.2 Analiza cerintelor standardului 17025
1.3 Stabilire incercari
1.4 Instruire personal

 

30.11.2006

 • Studii, analize

 

 • Raport de activitate

Etapa II
Dotare laborator si initierea elaborarii documentatiei sistemului de asigurare a calitatii

 

 

30.04.2007

 

 

Faza 2:
Achizitie echipament SPM si initierea elaborarii documentatiei sistemului
Activitati:

 • Analize oferte
 • Achizitie echipament SPM
 • Elaborare documente

2.1  Stabilire si achizitie echipament SPM
2.2 Elaborarea manualului de calitate
2.3 Elaborarea procedurilor generale

 

30.04.2007

 • Echipament SPM
 • Manualul calitatii
 • Proceduri generale

 

 • Contract de achizitie
 • Raport de activitate

 

Etapa III
Definitivarea documentatiei si implementarea sistemului de asigurare a calitatii

 

30.11.2007

 

 

Faza 3:
Definitivarea documentatiei si implementarea sistemului de asigurare a calitatii
Activitati:

 • Experimentari
 • Elaborare proceduri
 • Testari, verificari
 • Audit intern

 

3.1 Elaborarea procedurilor specifice
3.2 Elaborarea instructiunilor de lucru
3.3 Realizarea auditului intern
3.4 Revizia documentelor
3.5 Depunerea documentelor pentru acreditare

 

30.11.2007

 • Proceduri specifice
 • Instructiuni de lucru

 

 • Raport de activitate
 • Documente acreditare

 

Etapa IV
Acreditarea laboratorului

 

31.01.2008

 

 

Faza 4:
Acreditarea laboratorului
Activitati:

 • Audit de acreditare
 • Diseminare informatiil

4.1 Acreditarea laboratorului
4.2 Diseminarea informatiilor

31.01.2008

 

 • Certificat de acreditare
 • Materiale promotionale
 • Certificat de acreditare
 • Brosura
 • Pagina web