LABORATOR DE ANALIZE MORFOLOGICE LA SCARA NANOMETRICA

NANOMORPH

 
NANOMORPH
English Version
last update - Mai 2009

NANOMORPH

Titlul proiectului: LABORATOR DE ANALIZE MORFOLOGICE LA SCARA NANOMETRICA

Acronim: NANOMORPH

Categoria de proiect: <MODUL-4> <P-CONFORM>

Numar propunere: CEEX-M4-C2-7226

Contract CEEX nr. 234/10.08.2006

Director de proiect: Fiz. Raluca Gavrila, CPIII

Perioada de derulare a proiectului: 10.08.2006-30.01.2008