Descrierea proiectului [...]
Obiective [...]
Parteneri [...]
Rezultate [...]
Diseminare [...]
Contact [...]
Home [...]

Rezultate:

 • COMPOZITE PE BAZA DE CIMENT SI DE DIFERITE MATERIALE LEMNOASE [...]
 • EXPERIMENTARI TEHNOLOGICE DE OBTINERE A COMPONENTEI LIGNO-CELULOZICE [...]
 • CORELATII INTRE COMPOZITIA SI STRUCTURA COMPOZITULUI INTARIT SI PROPRIETATILE FIZICO-MECANICE ALE ACESTUIA [...]
 • EXPERIMENTARI TEHNOLOGICE DE SINTEZA A NANOPULBERILOR
  - Realizarea materialelor nanostructurate prin procedee chimice
   • Sinteza ZnO – nedopat, dopat
   • Sinteza TiO2 – nedopat, dopat
 • CARACTERIZAREA NANOPULBERILOR OXIDICE [...]
 • REALIZAREA CONCENTRATOARELOR SOLARE [...]

Rezultate finale:

 • STRUCTURA COMPOZIT „CIMENT – LEMN” CU NANOMATERIALE INCLUSE [...]
 • DEPUNEREA SI CARACTERIZAREA MATRICEI POLIMERICE CU NANOMATERIALE INCLUSE PE DIFERITE SUPORTURI COMPOZITE „CIMENT-LEMN” [...]
 • STANDARDE DE PRODUS PENTRU:
    - Structura compozit „ciment – lemn” [...]
    - Pelicula de matrice polimerica cu nanomateriale incluse [...]
 • REALIZAREA CONCENTRATOARELOR DE ENERGIE SOLARA AVAND LA BAZA MICROMATRICI DE CELULE SOLARE MICROTEXTURATE [...]
   

          Spectrometru IR cu Transformata Fourier (Tensor 27) [...]

 

Webmaster