IMT-Bucharest in national projects
______________________________________________________________________________________________________________________

___________________________
PNCDI III-
National Research, Development and Innovation Plan 2015-2020 ___________________________

(in Romanian)
P1. DEZVOLTAREA SISTEMULUI NATIONAL DE CD
 
Subprogramul 1.2 PERFORMANTA INSTITUTIONALA
 

PROIECTE COMPLEXE REALIZATE IN CONSORTII CDI (PCCDI)

 
 

1.Senzori si sisteme integrate electronice si fotonice pentru securitatea persoanelor si a infrastructurilor
(https://sensis-ict.ro/)

Contract nr. 71 PCCDI/2018 (PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017- 0419); Durata proiectului: 2018-2019
Director de proiect: Dr. Carmen MOLDOVAN
Domeniu de incadrare: Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate
Consortiu: Coordonator: INCD pentru Microtehnologie-IMT Bucuresti. Parteneri: Politehnica din Bucuresti; Institutul de Chimie Fizica- Ilie Murgulescu; INCD pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei- INFLPR; Universitatea Pitesti; Ministerul Apararii Nationale prin Centrul de Cercetare Stiintifica pentru Aparare CBRN si Ecologie
 
   
 

2.Materiale carbonice nanostructurate pentru aplicații industriale avansate-NANOCARBON+
(http://www.imt.ro/nanocarbon+)

Contract nr. 42 PCCDI/2018 (PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017- 0619);Durata proiectului: 2018-2019
Director de proiect: Dr. Octavian BUIU
Domeniu de incadrare: Eco-nano-tehnologii şi materiale avansate
Consortiu: Coordonator: INCD pentru Microtehnologie-IMT Bucuresti. Parteneri: INCD pentru Optoelectronica INOE 2000; INCD pentru Fizica Laserilor, Plasmei Si Radiatiei-INFLPR; Universitatea Politehnica din Bucuresti; Universitatea Transilvania Brasov; INCD pentru Electrochimie si Materie Condensata - INCEMC Timisoara
   
 

3. Metode noi de monitorizare a sarcinii si diagnostic prenatal -MiMoSa
(
http://www.imt.ro/mimosa/)

Contract Nr. 67PCCDI/ 2018. Durata proiectului: 30.03.2018- 31.12.2020
Director de proiect: Dr. Monica SIMION,
Domeniu de incadrare: Sanatate
Consortiu: Coordonator: INCD pentru Microtehnologie-IMT Bucuresti. Parteneri: Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila"; Institutul Clinic Fundeni; Institutul National Pentru Sanatatea Mamei si Copilului "Alessandrescu-Rusescu" Bucuresti; Universitatea Politehnica din Bucuresti

   
 

4. Platforma microfluică pentru detecția celulelor tumorale circulante (CTC) concentrate prin dielectroforeză- magnetoforeză și analizate prin spectroscopie dielectrică și de impedanță electrochimică

Contract nr. 3 PCCDI/2018 (PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017- 0214); Durata proiectului: 2018-2019
Responsabil IMT: Dr. Marioara AVRAM,
Domeniu de incadrare: Bioeconomie
Consortiu: Coordonator: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi. Parteneri: INCD pentru Microtehnologie-IMT Bucuresti; Institutul National de Cercetare Cantacuzino; Universitatea Transilvania Brasov

   
 

5. Noi directii de dezvoltare tehnologica si de utilizare a materialelor nanocompozite avansate

Contract nr. 47 PCCDI/2018 (PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017- 0871); Durata proiectului: 2018-2019
Responsabil IMT: Dr. Raluca MULLER,
Domeniu de incadrare: Eco-nano-tehnologii şi materiale avansate
Consortiu: Coordonator: INCD pentru Fizica Materialelor-INCDFM. Parteneri: INCD pentru Optoelectronica INOE 2000; Universitatea De Vest Timisoara; Academia Romana Filiala Timisoara; Universitatea Babes Bolyai; INCD pentru Fizica Tehnica-IFT; INCD entru Fizica Laserilor, Plasmei Si Radiatiei INFLPR; INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti; Universitatea "Dunarea De Jos"; Universitatea Transilvania Brasov; Ministerul Apararii Nationale prin Centrul de Cercetare Stiintifica pentru Aparare CBRN si Ecologie

   
 

6. Paradigme tehnologice în sinteza și caracterizarea structurilor cu dimensionalitate variabilă

Contract nr. 75 PCCDI/2018 (PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017- 0152); Durata proiectului: 2018-2019
Responsabil IMT: Dr. Adrian DINESCU,
Domeniu de incadrare: Tehnologii noi şi emergente
Consortiu: Coordonator: INCD pentru Fizica Materialelor-INCDFM. Parteneri: INCD pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice - I.C.S.I. Ramnicu Valcea; UNIVERSITATEA de Vest Timisoara; INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti; INCD pentru Fizica Tehnica-IFT Iasi

   
 

7. Dezvoltarea informatiei cuantice si a tehnologiilor cuantice in Romania

act nr. 79 PCCDI/2018 (PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017- 0338); Durata proiectului: 2018-2019
Responsabil IMT: Dr. Cristian KUSKO,
Domeniu de incadrare: Tehnologii noi şi emergente
Consortiu: Coordonator: INCD pentru Fizica si Inginerie Nucleara " Horia Hulubei " - IFIN HH. Parteneri: INCD pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei - INFLPR; INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti, Universitatea Politehnica din Bucuresti; INCD pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare INCDTIM

   

PROIECTE de DEZVOLTARE INSTITUTIONALA- PROIECTE de FINANTARE a EXCELENTEI in CDI

   
 

1. Consolidarea EXCELentei IMT in domeniul micro-nano tehnologiilor inovative si sistemelor inteligente in vederea cresterii impactului asupra domeniilor prioritare de specializare inteligente si de prioritate publica
(http://www.imt.ro/EXCEL-IMT/)

Contract 13PFE/16.10.2018 (ID 371);
Durata proiectului: 2018-2020
Responsabil IMT: Dr. Adrian DINESCU
Domeniu de incadrare: Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate

   
Subprogramul 1.1 Resurse umane. PROIECTE DE MOBILITATE PENTRU CERCETATORI DIN DIASPORA
   
 

1. Celule fotovoltaice organice hibride cu grafen

Contract nr 9/31.10. 2017 (PN-III-P1-1.1-MC-2017-0190); Durata proiectului: 30 noiembrie 2017 - 8 ianuarie 2018
Director de proiect: Dr. Mirela SUCHEA
Stagiu de pregătire si documentare in Grecia la CEMATEP, TEI Heraklion

   
 

2. Senzori si retele de senzori - de la experimentul de laborator la aplicatii industriale

Contract nr 358/15-12-2017 (PN-III-P1-1.1-MC-2017-0190); Durata proiectului: 5 – 23 februarie 2018
Director de proiect: Dr. Nicolae VARACHIU
Stagiu de documentare, pregatire in transfer tehnologic in Franta, la LAAS-Toulouse al CNRS, Laboratory for Analysis and Architecture of Systems

   
Subprogramul 1.1 Resurse umane. PROIECTE DE CERCETARE POSTDOCTORALA
   
 

1. Tehnologie inteligenta RFID pe baza de materiale bidimensionale pentru sisteme de antene modulate in timp/
Smart Radio Frequency IDentification (RFID) Technology exploiting Two-Dimensional Material-based Time-Modulated Arrays
(http://www.imt.ro/M-TMA-ID/)

Contract nr. 58 PD/2018 (PN-III-P1-1.1-PD-2016-0535); Durata proiectului: 2018-2020
Director de proiect: Dr. Martino Aldrigo
Mentor: Dr. Alexandru Muller
Domeniu de incadrare: Stiinte ingineresti
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie-IMT Bucuresti

   
P2. CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI prin CDI.
 
Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare. PROIECTE TRANSFER LA OPERATORUL ECONOMIC (PTE)
 
 

1. Transfer tehnologic pentru cresterea nivelului de securizare si a calitatii etichetelor holografice TSCEH
(http://optoel.ro/index.php/projects/national/TSCEH/ro/acasa)

Contract Nr.37PTE/2016 (PN-III-P2-2.1-PTE- 2016-0072;); Durata proiectului: 2017-2019
Responsabil IMT: Dr. Adrian DINESCU
Domeniu de incadrare: Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate
Consortiu: Coordonator: OPTOELECTRONICA - 2001 S.A.. Parteneri: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti; Universitatea Politehnica din Bucuresti.

   
 

2. Biochip portabil selectiv pentru evaluarea rezistentei la insulina BIOSIM
(http://www.ddsdiagnostic.ro/BIOSIM/)

Contract Nr.50PTE/2016 (PN-III-P2-2.1-PTE- 2016-0145); Durata proiectului: 2016-2018
Responsabil IMT:Dr. Carmen MOLDOVAN
Domeniu de incadrare: Eco-nano-tehnologii şi materiale avansate
Consortiu: Coordonator: DDS Diagnostic SRL. Parteneri: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti, Universitatea Politehnica din Bucuresti.

   
 

3. Biochip Microfluidic portabil pentru determinarea numarului de Limfocite T BIOLIMPH
(http://www.ddsdiagnostic.ro/BIOLIMF/)

Contract Nr.46PTE/2016 (PN-III-P2-2.1-PTE-2016-0145); Durata proiectului: 2016-2018
Responsabil IMT: Dr. Marioara AVRAM
Domeniu de incadrare: Sanatate (inclusiv știința medicamentului)
Consortiu: Coordonator: DDS Diagnostic SRL. Parteneri: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti

 
Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare. PROIECT EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV (PED)
   
 

1. Tehnologie de realizare fotodetectoare multispectrale cu aplicatii in sistemele optice de observare si supraveghere
TEMPT-Sys (http://www.imt.ro/temptsys/)

Contract Nr. 38/2017 (cod: PN-III-P2-2.1-PED-2016-0307), Durata proiectului: 2017-2018
Director de proiect: Dr. Dana CRISTEA
Domeniu de incadrare: Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti

   
 

2. Filtre trece bandă de înaltă performanţă realizate cu rezonatoare hibride cu unde acustice şi elemente cu constante concentrate, fabricate pe GaN, pentru aplicaţii spaţiale- HALE4SPACE
(http://www.imt.ro/hale4space/)

Contract: Nr21/2017 (code: PN-III-P2-2.1-PED-2016-0976), Durata proiectului: 2017-2018
Director de proiect: Dr. Dan NECULOIU
Domeniu de incadrare: Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti
   
 

3. Dispozitiv miniaturizat hibrid de stocare a energiei pentru electronica portabila
(http://www.imt.ro/mistore/)

Contract: Nr80/2017 (PN-III-P2-2.1-PED-2016-0974), Durata proiectului: 2017-2018
Director de proiect: Dr. Mihaela KUSKO
Domeniu de incadrare: Energie, mediu și schimbări climatice
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti.
   
 

4. Compozite din grafena pentru imbunatatirea proprietatilor electrice si termice ale automobilelor- GAPHENECAR (http://www.imt.ro/graphenecar/)

Contract: Nr 91/ 03.01.2017(PN-III-P2-2.1-PED-2016-0025), Durata proiectului: 2017-2018
Director de proiect: Dr. Mircea DRAGOMAN
Domeniu de incadrare: Eco-nano-tehnologii şi materiale avansate
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti. Partener: RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE SRL
   
 

5. Graphena sintetizată prin CVD termic și integrată în dispozitive microfluidice pentru aplicații biomedicale- INTEGRAPH
(http://www.imt.ro/integraph/)

Contract: Nr 119/2017 (PN-III-P2-2.1-PED-2016-0123), Durata proiectului: 2017-2018
Director de proiect: Dr. Marius Andrei AVRAM
Domeniu de incadrare: Eco-nano-tehnologii şi materiale avansate
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti. Partener: Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara
   
 

6. Noi tehnologii de realizare a microsenzorilor SAW pentru functionare in spatiu- SAW-METEORITICS
(http://www.imt.ro/saw-meteoritics/)

Contract: Nr 223/2017 (PN-III-P2-2.1-PED-2016-1653), Durata proiectului: 2017-2018
Director de proiect: Dr. Ileana CERNICA
Domeniu de incadrare: Tehnologia informaţiei si a comunicatiilor
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti. Partener: ECONIRV SRL
   
 

7. Filtre trece-bandă cu ghid integrat în substrat şi acord continuu - COT-F-SIW
(http://www.imt.ro/cotfsiw/)

Contract: Nr 205/2017(PN-III-P2-2.1-PED-2016-0957), Durata proiectului: 2017-2018
Director de proiect: Dr. Valentin BUICULESCU
Domeniu de incadrare: Tehnologia informaţiei si a comunicatiilor
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti.
   
 

8. Fabricarea unui comutator MEMS cu contact metalic robust
(http://minas.utcluj.ro/Proiect_PED_2016/)

Contract: Nr 33/2017 (PN-III-P2-2.1-PED-2016-1727), Durata proiectului: 2017-2018
Responsabil IMT: Dr. Raluca MULLER,
Domeniu de incadrare: Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate
Coordonator: Universitatea Tehnica Din Cluj - Napoca. Partener: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti
   
 

9. Celula fotovoltaica cu noi cromofori de tip fenotiazinic/fenoxazinic obtinuti prin inginerie moleculara -EngDSSC(https://andraelena1102.wixsite.com/mysite)

Contract: Nr 59/2017(PN-III-P2-2.1-PED-2016-0510), Durata proiectului: 2017-2018
Responsabil IMT: Dr. Mihai MIHAILA,
Domeniu de incadrare: Energie, mediu și schimbări climatice
Coordonator: Institutul de Chimie Macromoleculara  "PETRU PONI", Iasi. Partener: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti
   
 

10. Celule solare de tip Grätzel cu structuri integrate de grafene 3D- DSSC-WIDGET
(http://www.icpe-ca.ro/proiecte/proiecte-nationale/pn-2016-2020/widget/widget.htm)

Contract: Nr 129/2017(PN-III-P2-2.1-PED-2016-1159), Durata proiectului: 2017-2018
Responsabil IMT: Dr. Monica VECA,
Domeniu de incadrare: Eco-nano-tehnologii şi materiale avansate
Coordonator: INCD pentru Inginerie Electrica ICPE - CA Bucuresti. Partener: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti
   
 

11. Realizare demonstrator in tehnologia planara de tranzistor cu tunelare a izolatorilor ultrasubtiri - ca promotor al unei serii de nano-dispozitive si evidentierea utilitatii in industrie
(https://www.dcae.pub.ro/en/proiecte/14/demotun/)

Contract: Nr 205PED / 2017(PN-III-P2-2.1-PED-2016-04279), Durata proiectului: 2017-2018
Responsabil IMT: Dr. Elena Manea
Domeniu de incadrare: Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate
Coordonator: UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN Bucuresti. Partener: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti
   
Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare. CECURI DE INOVARE
   
 

1. Sistem intelligent de senzori aeropurtati pentru monitorizarea starii instalatiilor electrice de inalta tensiune
(https://timf.upg-ploiesti.ro/proiecte/sisait/)

Contract: Nr 67CI / 2017 (Cod proiect: PN-III-P2-2.1-CI-2017-0265); Perioada: iulie 2017 – decembrie 2017
Domeniu: 2. Tehnologia informatiei si a comunicatiilor,  spatiu si securitate
Furnizor: INCD pentru Microtehnologie -IMT Bucuresti. Responsabil IMT: Dr. Octavian IONESCU
Beneficiar: Tehnopro Engineering SRL, Bucuresti

   
 

2. Sistem inovativ pentru utilizarea reclamelor luminoase tridimensionale de interior si in scopul purificării aerului- EcoReclama (http://www.imt.ro/EcoReclama/)

Contract: Nr 190CI / 2018 (Cod proiect: PN-III-P2-2.1-CI-2018-1112); Perioada: iulie 2018 – decembrie 2018
Domeniu: 4.2. Tehnologii de depoluare
Furnizor: INCD pentru Microtehnologie -IMT Bucuresti. Responsabil IMT: Dr. Mirela SUCHEA
Beneficiar: Graphis Advertising SRL

 
P3. Cooperare europeana si internationala
 
Subprogramul 3.5. PROIECTE Manufacturing Research – MANUNET II (proiecte de CD de tip ERANET/ERANETCofund)
 

1. Porous and nanostructured magnesium biodegradable alloy implants, with bioactive nanocoatings, controlled degraddation and improved osseointegration/ Implanturi din aliaj biodegradabil de magneziu, cu nanoacoperiri bioactive, degradare controlata si oseointegrare imbunatatita - BioImplantMag
(http://www.mdef.pub.ro/research/BIOIMPLANTMAG/)

Contract Nr. 28/2017, Durata proiectului: 2017-2018
Responsabil IMT: Dr. Corneliu TRISCA-RUSU
Coordonator: Universitatea "POLITEHNICA" din Bucuresti. Partener: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti

 

P4. Cercetare fundamentala si de frontiera.

   
  PROIECTE CERCETARE EXPLORATORIE (PCE)
 

1. Challenges and issues in engineering nano-systems based on graphene-like materials for supercapacitors 
ENGrams (http://www.imt.ro/engrams/)

Contract Nr. 186/2017 (cod: PN-III-P4-ID-PCE- 2016-0618), Durata proiectului: 2017-2019
Director de proiect: Dr. Mihaela KUSKO
Domeniu de incadrare: g06. Engineering Sciences
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti

   
 

2. Investigation of superior propagation modes in GHz operating GaN based SAW devices targeting high performance sensors and advanced communication system applications / Investigarea modurilor superioare de propagare in dispozitive SAW pe GaN operand in gama GHz-lor pentru aplicatii in domeniul senzorilor si sistemelor de comunicatii
SupraGaN (http://www.imt.ro/supragan/)

Contract Nr. 147/2017 (cod: PN-III-P4-IDPCE-2016-0803), Durata proiectului: 2017-2019
Director de proiect: Dr. Alexandru Muller
Domeniu de incadrare: g06. Engineering Sciences
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti

   
 

3. Novel BInGaN semiconductor compounds for high efficiency solar cells BN-Cell
(http://www.imt.ro/BN-Cell/index.php)

Contract Nr.180/2017 (cod: PN-III-P4-IDPCE-2016-0742), Durata proiectului: 2017-2019
Director de proiect: Dr. Emil Pavelescu
Domeniu de incadrare: g06. Engineering Sciences
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti

 
  PROIECTE COMPLEXE DE CERCETARE DE FRONTIERA (PCCF)
 

1. Dispozitive nanoelectronice avansate bazate peheterostructuri grafena/feroelectric- GRAPHENERRO
(http://www.imt.ro/grapheneferro/)

Contract Nr. 7/2018 (cod: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0033), Durata proiectului: 2018-2020
Director de proiect: Dr. Mircea Dragoman
Domeniu de incadrare: Stiinte ingineresti
Consortiu: Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti. Parteneri: Universitatea Bucuresti; Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Materialelor Bucuresti, Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei - INFLPR

 
P5. CERCETARE IN DOMENII DE INTERES STRATEGIC.
 
Subprogramul 5.1. Programul de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru tehnologii în domeniul laserilor de ultra-înaltă putere - ELI-RO – 2016
   
 

1. Fabricarea țintelor laser pentru experimente cu laseri ultra-intenși / Laser targets for ultraintense laser experiments TARGET(http://cetal.inflpr.ro/projects/CETAL-PW/eli-25/)

Contract Nr. 25/2016 (25-ELI); Durata proiectului: 2016-2019
Responsabil IMT: Dr. Adrian DINESCU
Coordonator: Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației - INFLPR; Partener: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti

 
Subprogramul 5.3. Programul de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru tehnologie spaţială şi cercetare avansată – STAR - Competitia C3 – 2016
   
 

1. Precise optical alignment systems for spacecraft formation flying and active debris removal OASYS
(http://www.imt.ro/oasys/)

Contract Nr. 120/20.07.2017 (PN-III-P5-5.1-STAR-639/2017); Durata proiectului: 2017-2019
Director de proiect:: Dr. Ileana CERNICA
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie-IMT Bucuresti; Parteneri: Institutul de Stiinte Spatiale ISS, Academia Tehnica Militara

   
 

2. Support technologies for micro-optical arrays dedicated to space applications MICRO-OPTECH
(http://www.imt.ro/micro-optech/)

Contract Nr.165/2017 (PN-III-P5-5.1-STAR-560/2017); Durata proiectului: 2017-2019
Domeniu: Technology & Science Support
Director de proiect:: Dr. Elena Manea
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie-IMT Bucuresti;

   
 

3. Multifunctional nanocomposites based on transition metal oxides with aerospace applications OXITRANS
(http://www.imt.ro/oxitrans/)

Contract Nr. 177/ 20.07.2017 (PN-III-P5-5.1-STAR-639/2017); Durata proiectului: 2017-2019
Domeniu: Technology & Science Support
Director de proiect:: Dr. Alina Matei
Domeniu: Program Suport pentru tehnologie si Stiinta
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie-IMT Bucuresti;

   
 

4. Efficient piezoelectric energy harvesters to power supply inaccessible sensors networks and low power devices for aerospace applications PIEZOHARV

Contract Nr. 164/2017 (PN-III-P5-5.1-STAR-620/2017); Durata proiectului: 2017-2019
Director de proiect:: Dr. Carmen Moldovan
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie-IMT Bucuresti;

   
___________________________
SECTORAL PLAN 2017 of the MINISTRY OF RESEARCH AND INNOVATION
___________________________

(in Romanian)

  1. Metode avansate de monitorizare şi creştere a performanţelor în cariera de cercetare
(http://performantaincercetare.ro/)

Contract Nr. 8PS/2017; Durata proiectului: 2017-2018
Responsabil IMT:: Dr. Raluca Muller
Coordonator: Universitatea Politehnica Bucuresti; Parteneri: INCD pentru Microtehnologie-IMT Bucuresti, INCDMTM, INCDTP, IVB, ICI, ICTCM

   
 

2. Tehnici de stocare şi valorificare a rezultatelor cercetării ştiinţifice avansate
(http://sovarex.nipne.ro/)

Contract Nr. 10PS/2017; Durata proiectului: 2017-2018
Responsabil IMT:: Dr. Adrian DINESCU
Coordonator: IFIN-HH; Parteneri: INFLPR, INCD pentru Microtehnologie-IMT Bucuresti, ICECHIM, UPB
   
___________________________
IMT PROJECTS IN PREVIOUS PROGRAMMES (PNII 2007-2013, CEEX 2005-2008)
___________________________
 

HOME

top of page

Last update: July, 2018