Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice"
"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"

Proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala


New! Prelungirea termenului de executie a contractului de finantare "CENASIC"[...]

 

 

Beneficiarul proiectului: "Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie,
IMT Bucuresti, "

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei


Activitati
 1. Activitati anterioare implementarii proiectului
 • Studiu de fezabilitate conform HG 28;
 • Studiu de piata;
 1. Activitati preliminare ale implementarii proiectului
 • Studii de teren (geo, topo);
 • Prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;
 1. Activitati administrative ale proiectului:
 • Managementul proiectului;
 • Realizarea auditului financiar;
 • Consultanta pentru intocmirea caietelor de sarcini pentru lucrarile de investitii;
 • Consultanta pentru managementul executiei lucrarilor de demolari si constructii;
 • Consultanta privind receptia lucrarilor de demolari si constructii;
 • Consultanta tehnica pentru caiete de sarcini echipamente speciale;
 • Consultanta/expertiza tehnica pentru receptie echipamente speciale;
 • Administrarea proiectului.
 1. Activitati privind demolarea si constructia
 • Pregatirea si aprobarea DL pentru serviciile de demolare, proiectarea si executia lucrarilor de constructii si instalatii;
 • Derularea procedurii de licitatie pentru achizitia serviciilor de demolare, proiectarea si executia lucrarilor de constructii si instalatii;
 • Intocmirea documentatiei si obtinerea avizelor conform Certificatului de Urbanism;
 • Obtinerea autorizatiilor de demolare si constructie;
 • Proiectarea, realizarea si receptia lucrarilor de demolare si amenajarea terenului;
 • Realizarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru lucrarile de constructii si instalatii;
 • Verificarea (MLPAT) si receptia proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru lucrarile de constructii si instalatii;
 • Plati comisioane, cote, taxe;
 • Dirigentie de santier;
 • Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor;
 • Organizare de santier, executarea lucrarilor de constructie conform graficului de executie;
 • Receptia lucrarilor de constructie si finisaje conform programului de control;
 • Receptia finala a constructiei si intocmirea cartii funciare;
 • Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială;
 1. Dotarea laboratoarelor:
 • Pregatirea si aprobarea DL pentru achizitia de echipamente si instrumente independente pt cercetare precum si componente ale acestora;
 • Derularea procedurilor de licitatie pentru achizitia de echipamente si instrumente independente pt cercetare precum si componente ale acestora;
 • Livrarea, instalarea si receptia echipamente si instrumente independente pentru cercetare precum si componente ale acestora;
 • Instruirea personalului in vederea utilizarii infrastructurii noi; probe tehnologice si teste;
 • Achizitia de echipamente IT, birotica si active necorporale;
 • Achizitia de mobilier de laborator;
 • Achizitia de dotari PSI, uz gospodaresc si protectia muncii
 1. Publicitate:
 • Infiinţarea dosarului de inregistrare a documentelor şi produselor aferente activitaţilor de informare şi publicitate ce vor fi desfaşurate;
 • Realizarea unei pagini web dedicata proiectului;
 • Actualizarea informaţiilor din pagina web;
 • Elaborare format grafic papetarie personalizata (foaie cu antet, plicuri, mape, etc);
 • Elaborare continut materiale de comunicare (fluturaşi, pliante, broşuri, afişe, bannere, newsletters, carti de vizita, etc);
 • Elaborare continut materiale promoţionale;
 • Elaborare conţinut pentru panouri publicitare;
 • Publicitate prin presa scrisa/audio pentru marcarea inceputului/sfarşitului proiectului. Se are in vedere elaborare Comunicat de presa pentru marcarea inceputului/sfirşitului proiectului, respectiv pentru unele etape intermediare;
 • Realizare si montare panouri temporare;
 • Editare papetarie personalizata, materiale de comunicare, promoţionale, publicitare si panouri publicitare, placi permanente;
 • Distribuire materiale de comunicare, promoţionale, publicitare, participare la manifestari, simpozioane, conferinţe, etc;
 • Realizare plăci permanente;
     
 
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro