Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice"
"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"

Proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala


New! Prelungirea termenului de executie a contractului de finantare "CENASIC"[...]

 

 

Beneficiarul proiectului: "Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie,
IMT Bucuresti, "

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei


Rezultate (cantitative; calitative)
Rezultate cantitative:
  • Constructie noua: Prin proiectul CENASIC se va construi o cladire care va avea urmatoarele caracteristici: P+T+2E, Hmax 12.5 m (fata de cota terenului), suprafata construita de aproximativ 200 mp, suprafata construita desfasurata de aproximativ 1000 mp.
  • Numar de directii si teme de cercetare dezvoltate - se propun ca in urma implementarii proiectului sa fie abordate 3 directii noi de cercetare, care cuprind in total 9 teme majore de cercetare.
  • Laboratoare nou-create: vor fi create 8 laboratoare.
  • Laboratoare si spatii suport amenajate cu amenajari speciale (camera curata) : Vor fi prevazute cu amenajari speciale (camera curata) 5 laboratoare.
  • Echipamente de CD in valoare de peste 100.000 de euro: Se vor achizitiona 6 echipamente de valoare mai mare de 100.000 de euro.
  • Echipamente achizitionate, inclusiv IT: Se vor achizitiona 37 de echipamente, cu ajutorul carora cercetatorii sa poata desfasura activitatile de cercetare propuse prin temele de cercetare.

Rezultate calitative:

  • Crearea unei infrastructuri de cercetare unice in Romania in domeniul cercetarilor avansate pentru sisteme integrate utilizand nanomateriale cu proprietati speciale, cu puternic caracter interdisciplinar, competitiva pe plan regional si European. 
  • Cresterea calitatii cercetarii in cadrul IMT-Bucuresti, prin accesul la echipamente si tehnologii de ultima ora si prin atragerea permanenta sau temporara de cercetatori formati in centre din strainatate cu rezultate semnificative in ariile tematice abordate.
  • Contributie semnificativa la cresterea competitivitatii nationale prin transformarea centrului CENASIC in furnizor principal pe plan national de materiale, solutii stiintifice si tehnologice, instruire de personal, produse si servicii in domeniul carbonului si un promotor de referinta al cooperarii romanesti cu partenerii industriali europeni in domeniul nanotehnologiilor pentru sisteme integrate pe baza de materiale carbonice.
     
 
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro