Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice"
"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"

Proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala


New! Prelungirea termenului de executie a contractului de finantare "CENASIC"[...]

 

 

Beneficiarul proiectului: "Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie,
IMT Bucuresti, "

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei


Obiective

Obiectivul general al proiectului CENASIC este amplificarea si diversificarea activitatii de cercetare, dezvoltare si inovare (CD&I) a IMT Bucuresti, printr-o noua orientare in cadrul domeniului micro si nano-tehnologiilor pentru sisteme integrate. Implicit, proiectul pune pe loc central obiectivul cresterii calitatii si competitivitatii cercetarii nationale. In vederea atingerii obiectivului general, proiectul CENASIC isi propune urmatoarele obiective specifice:

 • Crearea unui centru modern de cercetare pentru nanotehnologii dedicate sistemelor integrate si nanomateriale avansate pe baza de carbon;
 • Dezvoltarea infrastructurii de CDI - pentru cresterea calitatii si competitivitatii cercetarii nationale;
 • Cresterea cantitativa a rezultatelor cercetarii prin colaborarea cu partenerii industriali regionali (Bucuresti-Ilfov), nationali si internationali;
 • Valorificarea potentialulu uman prin:
  • consolidarea cooperarii cu specialisti din strainatate;
  • stimularea re-integrarii specialistilor romani din diaspora;
  • formarea unor specialisti tineri (min. 20) - din cadrul si din afara institutului IMT Bucuresti;
  • mentinerea a cel putin 33 de locuri de munca in urma implementarii proiectului;
  • crearea de 10 noi posturi de munca, dupa implementarea proiectului;
 • Mentinerea si consolidarea rolului jucat de cercetarea interdisciplinara europeana in domeniul nanotehnologiilor integrate;
     
 
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro