Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice"
"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"

Proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala


New! Prelungirea termenului de executie a contractului de finantare "CENASIC"[...]

 

 

Beneficiarul proiectului: "Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie,
IMT Bucuresti, "

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei


Licitatie - Detaliu invitatie de participare nr. 275660

Denumire invitatie: LUCRARI SI SERVICII PENTRU DEMOLARE PARTIALA, EXECUTIE CONSTRUCTII-INSTALATII SI PROIECTARE AFERENTA [...]

Modalitate de desfasurare: Procedura offline

Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

CPV: 45214610-9 -Lucrari de constructii de cladiri de laboratoare (Rev.2)

Tip contract: Lucrari
Obiectul contractului: LUCRARI SI SERVICII PENTRU DEMOLARE PARTIALA (INTERVENTII LA CONSTRUCTIE EXISTENTA), EXECUTIE CONSTRUCTII SI INSTALATII, PRECUM SI PROIECTAREA AFERENTA (INCLUSIV ASISTENTA TEHNICA PROIECTANT) NECESARE DEZVOLTARII CENTRULUI DE CERCETARE PENTRU NANOTEHNOLOGII DEDICATE SISTEMELOR INTEGRATE SI NANOMATERIALELOR AVANSATE PE BAZA DE CARBON - CENASIC”

     
 
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro