• CESMIN

  Impreuna putem indrazni mai mult!

 • CESMIN

  Impreuna putem indrazni mai mult!

 • CESMIN

  Impreuna putem indrazni mai mult!

 • CESMIN

  Impreuna putem indrazni mai mult!

E-newsletter CESMIN

Numarul 2, Ianuarie 2021

COMPETIȚII. APELURI DE PROIECTE.

1. Apel EuroNanoMed III-2021 - Joint Transnational Call for Proposals (2021) for  “European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”

Apelul este dedicat propunerilor de proiecte transnationale de cercetare si dezvoltare care sa combine abordari inovatoare in domeniul nanomedicinei si de asemenea sa incurajeze si sa permita colaborarea transnationala dintre sectorul public si cel privat.  Propunerile de proiecte trebuie sa acopere cel putin una dintre urmatoarele tematici: 1. Medicina regenerativa; 2. Diagnostic; 3. Sisteme cu eliberare tintita.
Fonduri alocate pentru Romania: 500.000 EUR
Proiectele vor fi finantate pe o perioada de maxim 3 ani.
Termene limita:
- pentru trimiterea pre-propunerilor: 21 ianuarie 2021
- pentru trimiterea propunerilor finale: 10 iunie 2021
Informații despre apel - website EURONANOMED.
_____________

2. Apeluri European Green Deal

Pactul verde european este foaia de parcurs a UE pentru a ajunge la o economie durabila, oferind un plan de actiune menit sa stimuleze utilizarea eficienta a resurselor prin trecerea la o economie circulara, mai curata si sa refaca biodiversitatea si sa reduca poluarea. Comisia Europeana aloca 1 miliard de euro pentru proiecte de cercetare si inovare ce vor fi finantate prin programul H2020 – European Green Call.
Sunt deschise 20 apeluri cu tematici diverse, de la biodiversitate la mobilitate, energie si sanatate.

Termenul limita pentru trimiterea propunerilor: 26 ianuarie 2021
_____________

3. Eurostars call for projects

Programul EUROSTARS este un program comun între EUREKA și Comisia Europeană, (cofinanțat de Comisia Europeană), dedicat întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare.
Programul este concentrat pe dezvoltarea de noi produse, servicii și tehnologii și facilitarea accesului acestora pe piețele transnaționale și internaționale si acoperă toate domeniile tehnologice care au scop civil.
Termenul limita pentru trimiterea propunerilor: 4 februarie 2021.
Informații specifice privind finanțarea pentru România gasiți aici.
_____________

4. Joint Call 2020 Digital Transformation for Green Energy Transition (MICALL20)

Acest apel privind transformarea digitală pentru tranziția la energie verde (MICall20) este lansat de Platforma europeană de programare comună ERA-Net Smart Energy Systems în colaborare cu inițiativa globală Mission. Obiective generale: § Încurajarea dezvoltării și adoptării celor mai recente inovații și soluții digitale în domeniul energiei; § Facilitarea accesului la piețe deschise existente, care să conecteze mai bine domeniul ICT și cel energetic; § Furnizarea de date și informații care să sporească gradul de conștientizare al factorilor de decizie politică, al autorităților de reglementare și utilităților cu privire la soluțiile digitale care facilitează tranziția la energie verde.
Fonduri alocate pentru Romania: 500.000 EUR
Termene limita:

 • Depunerea obligatorie a expresiei de interes: 17 februarie 2021
 • Depunere propunere completă: 6 mai 2021

Platforma pentru gasire de parteneri
Informații despre apel - website ERA-Net Smart Energy Systems.
_____________

5. 2021 EURIPIDES² and PENTA call

Acest apel a fost lansat in data de 25 noiembrie 2020 in cadrul conferintei anuale EFECS 2020. EURIPIDES2 si PENTA sunt 2 clustere EUREKA care ofera suport pentru parteneriate in domeniul componentelor si sistemelor electronice (ECS), facilitand tranzitia de la cercetare la exploatare comerciala (TRL 2-8). Programele EURIPIDES2 si PENTA sunt focalizate asupra domeniilor identificate in agenda strategica pentru componente si sisteme electronice ECS-SRIA 2021, elaborata in comun de asociatiile industriale AENEAS, ARTEMIS si EPoSS:

 • Foundational technology layers - Process Technologies, Equipment, Materials and Manufacturing; Components, Modules and Systems Integration; Embedded Software and Beyond; Systems of Systems;
 • Cross-sectional technologies: Artificial Intelligence, Edge Computing and Advanced Control; Connectivity; Architecture and Design: Methods and Tools; Quality, Reliability, Safety and Cybersecurity.

Termene limita:
- pentru transmiterea pre-propunerilor (PO - Project Outline): 26 februarie 2021
- pentru transmiterea propunerilor in forma finala (FPP - Full Project Proposal): 28 mai 2021
_____________

6. Apel CHIST-ERA IV Cofund - European coordinated research on future and emerging ICT

Consorțiul CHIST-ERA a creat un instrument comun de finanțare pentru sprijinirea grupurilor internaționale de cercetare care se implică în cercetarea pe termen lung în domeniul TIC si a științelor bazate pe TIC. Prin intermediul acestui instrument, organizațiile de finanțare sprijină și aderă la programul "Tehnologii viitoare și emergente" (FET) al Uniunii Europene. 
Apelul din anul 2021 are următoarele două priorităţi:

 • Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions (BCI)
 • Towards Sustainable ICT (S-ICT)

Depunerea propunerilor și evaluarea acestora se vor face într-o singura etapă.
Termenul limită pentru trimiterea propunerilor: 1 martie 2021
Fonduri alocate pentru Romania: 500.000 EUR
Webinarii de informare privind acest apel sunt planificate in datele de 11 ianuarie 2021 si 22 februarie 2021.
Platforma pentru gasire de parteneri
Informații despre apel – website CHIST-ERA
_____________

7. Apel PerMed-2021 - ERA-NET Cofund on Personalised Medicine

Obiectivele generale ale apelului ERA PerMed sunt: · sprijinirea proiectelor de cercetare translațională în domeniul medicinii personalizate; · să încurajeze și să permită interdisciplinaritatea, prin combinarea cercetării preclinice și/sau clinice cu componente computaționale; · să încurajeze colaborarea între mediul academic, cercetare clinică/publică în domeniul sănătății, IMM-uri.
Fonduri alocate pentru Romania: 500.000 EUR
Termene limita:
- pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte: 4 martie 2021
- pentru depunerea propunerilor finale: 17 iunie 2021
Platforma pentru gasire de parteneri
Informații despre apel – website ERA PerMed
_____________

8. Apel FLAG-ERA JTC 2021 

FLAG ‐ ERA, „Flagship ERA ‐ NET”, reunește organizații naționale și regionale de finanțare (NRFO) din Europa și nu numai, cu scopul de a sprijini, împreună cu Comisia Europeană (CE), inițiativele emblematice FET.
Apelul transnational comun FLAG‐ERA-III-2021 sprijina proiecte de cercetare in sinergie cu Graphene Flagship si Human Brain Project Flagship.
Fonduri alocate pentru Romania: 500.000 EUR
Depunerea propunerilor și evaluarea acestora se vor face într-o singura etapă.
Termenul limita pentru depunerea propunerilor: 19 aprilie 2021
In data de 19 ianuarie 2021 este planificat un webinar de informare privind acest apel.
Informații despre apel – website FLAG ‐ ERA
_____________

9. ERA-MIN Joint Call 2021 - Competiție în pregătire. Lansare: 15 Ianuarie 2021

Scopul apelului comun este cercetarea bazată pe nevoi privind materiile prime non-combustibile și nealimentare (minerale și metale primare și secundare) care abordează unul sau mai multe domenii ale economiei circulare. 
Fonduri alocate pentru Romania: 600.000 EUR
Informații despre apel – website ERA-MIN

EVENIMENTE VIITOARE

1. Webinarii organizate de European IP Helpdesk (fara taxa de participare):
- "Introduction to IP", 21 ianuarie 2021
- "IP Assessment", 29 ianuarie 2021
_____________
2. Webinarii organizate de Europa Media Trainings Ltd., Ungaria (fara taxa de participare):
- “Horizon Europe Partnership schemes and the new initiatives”, 19 ianuarie 2021
- “Top tools to boost communication, dissemination and exploitation in H2020 and Horizon Europe”, 26 ianuarie 2021

EVENIMENTE pentru care sunt diponibile prezentarile sau inregistrarile.

1. ECS (Electronic Components and Systems) Brokerage Event 2021, 12-13 ianuarie 2021

Acest eveniment de brokeraj in format virtual organizat de asociatiile industriale AENEAS, ARTEMIS si EPoSS este dedicat gasirii de potentiali parteneri pentru propuneri de proiecte in domeniul Componentelor si Sistemelor Electronice (ECS). Va fi utilizata platforma ECS Collaboration Tool, care ofera participantilor posibilitatea de a initia proiecte si de a cauta si invita potentiali parteneri.

Programul evenimentului cuprinde atat sesiuni de intalniri ale consortiilor pentru explorarea unor idei de noi proiecte, cat si prezentari ale unor apeluri din cadrul noului program Orizont Europa in domeniile ECS/KDT (Electronic Components and Systems / Key Digital Technologies), prezentarea apelului 2021 EURIPIDES2 / PENTA si prezentarea agendei strategice ECS-SRA 2021.
Prezentarile sunt disponibile aici.
_____________

2. SOL-2020 Matchmaking Day, 10 decembrie 2020

Ministerul Educatiei si Cercetarii si UEFISCDI a organizat o prezentare publica a rezultatelor obtinute in cadrul competitiilor Solutii - 2020, solutii de inovare la problemele identificate de autoritatile publice implicate in managementul pandemiei COVID-19.
In cadrul evenimentului, zece consortii au prezentat proiectele si provocarile existente pentru operationalizarea solutiilor propuse pentru combaterea raspandirii COVID-19 prin preventie eficienta, diagnosticare rapida, tratament si control.
Pe site-ul web al evenimentului este disponibil Raportul evenimentului, ce include intrebările și răspunsurile pentru fiecare sesiune/proiect în parte.
_____________

3. BESTPRAC and EARMA virtual meeting, 25 – 26 noiembrie 2020

Programul intalnirii a inclus prezentari din partea a numerosi invitati, inclusiv reprezentanti ai Comisiei Europene, prezentari focalizate asupra noutatilor aduse de viitorul program Orizont Europa privind identificarea oportunitatilor de participare, managementul financiar al proiectelor si procedurile de audit, principalele schimbari comparativ cu programul Orizont 2020,  Widening and ERA in noul program.
_____________

4. EFECS 2020 - European Forum for Electronic Components and Systems25 – 26 noiembrie 2020. Tematica: ‘Our Digital Future’

Organizatori: AENEAS, ARTEMIS-IA, EPoSS, ECSEL Joint Undertaking, Comisia Europeana, in cooperare cu EUREKA, cu suportul BMBF.
Prezentarile sunt disponibile la adresa: https://efecs.eu/programme.html
_____________

5. Eveniment ‘Korea-Eureka Day 2020’, 24 noiembrie 2020

Evenimentul a fost dedicat facilitarii cooperarii intre participanti din Corea si tari membre Eureka, au avut loc seminarii Eureka si intalniri de brokeraj pentru stabilire de posibile parteneriate.
Au fost prezentate centrele de cooperare KIAT Korea-Germany Technology Cooperation Center si Korea-EU Research Centre si au fost abordate tematici precum: Green and digital transitions, Future of Mobility with Hydrogen, Future of the Bio-Industry: prepare for the "New Normal" after COVID-19, International R&D Cooperation for Future Automotive Technology, Strengthening global competitiveness through international joint projects in the electronics and IT fields.
_____________

6. Simpozion ‘Infrastructurile de cercetare ca motoare pentru maximizarea impactului Orizont Europa’, 12-13 noiembrie 2020

Simpozionul organizat de reteaua europeana a NCP Research Infrastructures a oferit o imagine cuprinzatoare asupra oportunitatilor oferite de infrastructurile de cercetare europene in ceea ce priveste resursele de cercetare, cu focalizare asupra resurselor digitale de cercetare.
Au fost prezentate aspecte privind viitorul infrastructurilor de cercetare si au fost abordate domeniile: sanatate si alimentatie, energie si clima, digital si spatiu.
_____________

7. H2020 Green Deal Call ‘International Networking Event’, 23 octombrie 2020

Evenimentul organizat de proiectul european “Turkey in Horizon 2020-Phase II” si TUBITAK National Coordination Office for EU Framework Programmes, Turcia, a reunit aproximativ 900 participanti din Europa si Turcia, in special din domeniile mediu si energie.
In cadrul evenimentului a fost prezentat apelul European Green Deal Call si s-au dezbatut idei pentru noi proiecte in cadrul sesiunilor de brokeraj.

INFORMAȚII UTILE. Agende strategice de cercetare si inovare, publicatii elaborate de Platforme Tehnologice Europene

1. Agenda Strategica de Cercetare si Inovare pentru Componente si Sisteme Electronice – ECS-SRIA 2021

Versiunea finală a Agendei Strategice de Cercetare și Inovare în domeniul componentelor și sistemelor electronice (ECS-SRIA 2021) a fost publicată in data de 12 ianuarie 2021.
Agenda strategica ECS 2021 este un document elaborat in comun de asociatiile industriale AENEAS (Association for European NanoElectronics ActivitieS), ARTEMIS (Association for actors in Embedded Intelligent Systems) si EpoSS (European Technology Platform for Smart Systems Integration.
Sunt acoperite patru tehnologii digitale cheie si patru tehnologii cros-sectoriale axate pe domenii transversale ale cercetarii stiintifice pentru dezvoltarea sistemelor si componentelor electronice.Aceasta este a patra ediție și este dezvoltată în comun de membrii a trei asociații industriale: AENEAS, ARTEMIS-IA și EPOSS.
Bazată pe analiza principalelor domenii de aplicații în care Europa trebuie să își mențină și / sau să-și dezvolte poziția de lider, acest ECS-SRIA își propune să identifice principalele domenii de interes pentru cercetare, dezvoltare și inovare în Europa în domeniul componentelor și sistemelor electronice și tehnologiilor digitale cheie pentru următorii 10-15 ani.
Prin urmare, acesta nu este un document static, va continua să evolueze cu recenzii în fiecare an și o actualizare majoră la fiecare trei ani. Acest proces continuu va permite tuturor părților interesate din domeniul ECS să fie conștienți în permanență de noile tehnologii emergente, potențiali game-changers și viziunea pe termen lung a industriei.
Documentul poate fi consultat aici.
_____________

2. Agenda Strategica de Cercetare si Inovare a Platformei Tehnologice Europene Photonics21 "New Horizon Securing Europe's technological sovereignty through Photonics"
Versiunea finala a Agendei strategice multianuale Photonics21 a fost publicata in luna noiembrie 2020. Documentul descrie provocarile socio-economice care ar trebui abordate pentru atingerea obiectivelor comune la nivel european in fiecare sector strategic si principalele provocari din cercetare si inovare in domeniul fotonicii. Este prezentata o planificare detaliata si un calendar al activitatilor europene de cercetare si dezvoltare in acest domeniu pentru perioada 2021-2027.
_____________
3. ECSEL JU Lighthouse Initiative Industry4.E e-book "Navigating EU Projects - Communication, Dissemination and Exploitation Tools for Success"

Acest ghid a fost publicat de initiativa Industry4.E Lighthouse a ECSEL Joint Undertaking (ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership). Initiativa Industry4.E Lighthouse este focalizata in special asupra domeniilor microelectronica si TIC pentru industria digitala.
Cartea in format electronic ofera indrumari privind construirea si implementarea unei strategii de comunicare, diseminare si exploatare de calitate, pentru proiecte de colaborare si ajuta la alegerea celor mai bune instrumente ce pot fi utilizate in acest scop.
_____________

4. ECSEL JU Lighthouse Initiative Health.E white paper “Emerging Medical Domains for the ECS industry”

Aceasta carte alba, publicata in luna noiembrie 2020 de initiativa Health.E Lighthouse a ECSEL Joint Undertaking, cuprinde o inventariere a domeniilor medicale emergente care pot fi deservite de industria componentelor si sistemelor electronice (ECS), acum si in viitorul apropiat.
Initiativa Health.E Lighthouse a identificat o lista clara de domenii de actiune, in urma unor ample consultari cu organizatii de cercetare, cu alte proiecte Lighthouse si cu alte parti interesate, cum ar fi factori de decizie politica si organizatii din domeniul medical.

INFORMAȚII UTILE. Documente de informare ale Comisiei Europene privind programul Orizont Europa

1. “Participation in Horizon Europe: keeping it simple”, Document de informare emis de Comisia Europeana, EU Directorate General for Research and Innovation (Septembrie 2020)

In acest document sunt prezentate noile masuri ce vor fi implementate in cadrul programului Orizont Europa si principalele avantaje oferite: un cadrul legal stabil, cu proceduri si reguli simplificate; transformarea digitală – o modalitate moderna de administrare a programului; procesul de evaluare - corect, transparent și obiectiv; transparență în implementarea programului și promovarea rezultatelor cercetării; ajutor eficient pentru beneficiari printr-un set larg de instrumente și servicii.
_____________

2. “Horizon Europe, the EU research and innovation programme 2021-2027 general overview”, Document de informare emis de Comisia Europeana (Decembrie 2020)

Documentul prezinta o privire de ansamblu asupra programului Orizont Europa, mentionand obiectivele acestuia, elementele noi, impactul, bugetul, structura. Programul Orizont Europa ii va ajuta pe cercetătorii de top să dezvolte și să implementeze ideile lor, va asigura colaborarea intre cei mai talenti cercetatori si dotarea cu infrastructuri de talie mondială, va sprijini inovatii revolutionare si va ajuta la crearea de noi servicii și piețe.
_____________
3. „Comisia Europeana saluta acordul pentru Horizon Europe, viitorul program de cercetare si inovare al UE” - Comunicat de presa al Comisiei Europene din 10 decembrie 2020 privind suplimentarea bugetului alocat

In acest comunicat, Comisia Europeana anunta ca programul Orizont Europa, cel mai mare program transnational pentru cercetare și inovare al UE de pana acum, va beneficia de un buget de aproximativ 95,5 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027. Aceasta reprezintă o creștere de 30% față de actualul program de cercetare și inovare, Orizont 2020 și îl face astfel cel mai ambițios program de cercetare și inovare din lume.
Comisarul European pentru Cercetare, Inovare, Cultura, Educatie si Tineret, a numit programul Orizont Europa drept „principalul nostru instrument pentru a consolida baza științifică și tehnologică, pentru a dezvolta soluții pentru o viață mai sănătoasă, a stimula transformarea digitală și a lupta împotriva schimbărilor climatice.”

___________________
Pentru a primi în continuare buletinul CESMIN, vă rugăm să vă înregistrați aici.
Pentru Dezabonare trimite un e-mail la adresa cesmin@imt.ro cu textul "Dezabonare".
___________________
Împreună putem îndrăzni mai mult!
Scrieți-ne pe adresa cesmin@imt.ro, iar un membru al echipei vă va contacta cât mai curând.

De ce IMT Bucuresti?
Extranet
E-newsletter
Evenimente

Proiect co-finanțat din Fondul European De Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.mfe.gov.ro
Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.