Activitati

A1. Activitati de documentare si informare necesare pentru întocmirea unor propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare inovare ce vor fi depuse la competiții finanțate prin Orizont 2020

A 1.a Documentare din surse primare (Comisia Europeana)
A 1.b Documentare din surse secundare si surse informatii specifice (puncte nationale de contact, platforme tehnologice europene etc.)
A 1.c Realizare "baza de date", prin utilizarea informatiilor culese la subactivitatile 1a si 1b

A2. Activitati de diseminare de informatii si de cautare de parteneri din tara si strainatate pentru întocmirea unor propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare ce vor fi depuse la competitii finantate prin Orizont 2020

A 2.a Asistenta pentru redactarea ofertei de participare la programele europene
A 2.b Cautarea de parteneri adecvati pentru organizatiile din Romania
A 2.c Diseminarea ofertelor organizatiilor din Romania pentru diverse competitii
A 2.d Participarea la evenimente de informare si brokeraj de interes, evenimentele platformelor tehnologice

A3 Organizarea de ateliere de lucru pentru pregatirea unor propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare ce vor fi depuse in competitiile finantate prin Orizont 2020

A 3.a Redactarea de propuneri de proiecte pentru organizatii din Romania
A 3.b Organizarea de evenimente de informare si brokeraj

A4 Asigurarea de suport administrativ pentru managementul proiectelor finantate prin “Orizont 2020” la care participa institutia solicitanta

A 4.a Asigurarea partii administrative a managementului de proiect, inclusiv pagina web proiect, pentru proiectele finantate
A 4.b Angajarea de personal specializat pentru activitatile suport si instruirea suplimentara a personalului
A 4.c Demersuri si formalitati pentru angajarea de personal stiintific pentru completarea echipei de lucru

A5. Informare si publicitate privind proiectul

A 5.a Redactarea si publicarea de comunicate de presa
A 5.b Articole de informare/publicitate in publicatii romanesti si europene
A 5.c Pagina de web in limba romana, despre proiect, cu directionarea potentialilor utilizatori catre pagina web in limba engleza. Portalul va include sectiune Extranet etc.
A 5.d Concepere, editare, imprimare, tipărire, difuzare materiale de informare si publicitate şi obiecte promoționale
A 5.e Buletin electronic

A6. Management de proiect

A 6.a Organizare metodologica
A 6.b Evaluare periodica si permanenta proiect, Raportare
A 6.c Achizitii publice