Obiectivele proiectului

Obiectivul proiectului este creșterea participării în “Orizont 2020” și în alte programe CDI europene a IMT și a altor entități din România (inclusiv intreprinderi), cu focalizare pe dezvoltarea și aplicațiile micro- și nanotehnologiilor.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Selectarea si prelucrarea de informatii privind oportunitatile de colaborare si finantare in domeniul micro- si nanotehnologiilor prin intermediul programului “Orizont 2020” si a altor programe europene, in scopul informarii complete si prompte a organizatiilor interesate din Romania, raspunzand cat mai complet directiilor de interes exprimate de acestea.
  2. Asistenta individuala acordata de IMT organizatiilor din Romania privind participarea la programele europene, in competitii care finanteaza dezvoltarea si/sau aplicarea micro- si nanotehnologiilor
  3. Cresterea gradului de participare al IMT la programele europene, cu un accent pe orientarea acestuia de a deveni un „pol de inovare” de importanta regionala. Centrul Suport va fi consolidat, pentru a ramane si pe termen lung, un catalizator al participarii Romaniei la proiecte europene CDI

Scopul proiectului

Scopul proiectului este acela de a crea o sinergie cu activitățile CDI ale programului “Orizont 2020” al UE, de a stimula participarea organizațiilor din România la proiectele din cadrul Programulu “Orizont 2020” cu toate secțiunile sale și creșterea gradului de absorbție a fondurilor comunitare alocate pentru Orizont 2020.

Actiunile centrului suport vor urmari valorificarea experientei existente in IMT si in Romania in general pe linia unui grup de trei tehnologii generice esentiale (TGE) din “Orizont 2020” (micro-nanoelectronica, micro-nanofotonica si respectiv nanotehnologie care sunt grupate sub denumirea de “micro- si nanotehnologii”), cu scopul de a sprijinii participarea unor organizatii de cercetare (inclusiv intreprinderi) in propuneri de proiecte europene, cu precadere, dar nu exclusiv cu ajutorul instrumentelor (tipuri de proiecte) RIA (Research and Innovation Action) si IA (Innovation Action).

Promovarea prin CESMIN a capabilitatii in TGE poate ajuta antreprenorii sa colaboreze la nivel european, reducand decalajul Romaniei in ceea ce priveste performantele in inovare, de absobtie a fondurilor comunitare, de utilizare si punere pe piata a unor produse noi, competitive, cu impact major asupra economiei si calitatii vietii, rezultate din noile tehnologii.