Rezultate estimate

  • 8 proiecte depuse la Programul cadru al UE Orizont 2020 sau alte programe de cercetare din cadrul UE;
  • 1 Centru suport pentru aplicaţii la Orizont 2020 şi la alte programe internaţionale;
  • 4 noi locuri de muncă create pentru cercetători în IMT București;
  • 10 acțiuni de asistență din partea IMT, recunoscute ca atare de către solicitanți, pe durata de finanțare a proiectului;
  • formarea unei rețele cu minim 20 de organizații publice sau private;
  • 10 noi parteneri europeni în proiecte CD;
  • 400.000 Euro atrași de instituții participante din România prin proiecte CD finanțate din Orizont 2020.