Rezultate estimate

 • 8 proiecte depuse la Programul cadru al UE Orizont 2020 sau alte programe de cercetare din cadrul UE;
 • 1 Centru suport pentru aplicaţii la Orizont 2020 şi la alte programe internaţionale;
 • 4 noi locuri de muncă create pentru cercetători în IMT București;
 • 10 acțiuni de asistență din partea IMT, recunoscute ca atare de către solicitanți, pe durata de finanțare a proiectului;
 • formarea unei rețele cu minim 20 de organizații publice sau private;
 • 10 noi parteneri europeni în proiecte CD;
 • 400.000 Euro atrași de instituții participante din România prin proiecte CD finanțate din Orizont 2020.

Rezultate obtinute

 • 45 proiecte depuse la Programul cadru al UE Orizont 2020 / Orizont Europa sau alte programe de cercetare din cadrul UE, din care 14 proiecte au fost acceptate la finanțare;
 • 62 acțiuni de asistență din partea IMT, recunoscute ca atare de către solicitanți, pe durata de finanțare a proiectului;
 • Formarea unei rețele cu 20 organizații publice si private: 7 institute naționale, 1 institut al Academiei Romane, 5 universități și 6 firme;
 • Înființarea unui Centru suport pentru aplicaţii la Orizont 2020/ Orizont Europa şi la alte programe internaţionale;
 • Crearea a 4 noi locuri de muncă pentru cercetători în IMT București;
 • 36 noi parteneri europeni în proiecte CD;
 • 5.545.353,75 Euro atrași de instituții participante din România prin proiecte CD finanțate din Orizont 2020/ Orizont Europa și alte proiecte europene;
 • 6 cereri de brevet de invenție depuse;
 • 22 de buletine electronice distribuite grupului țintă al proiectului;
 • 5 evenimente de informare si brokeraj;
 • asigurarea de suport administrativ pentru managementul proiectelor finanțate prin “Orizont 2020”/ “Orizont Europa” la care participă instituția solicitantă pentru 7 proiecte si realizarea de website-uri pentru  4 proiecte.
 • Realizarea unei pagini EXTRANET cu informații importante din domeniul micro-nanotehnologiilor referitoare la:

apeluri pentru propuneri de proiecte Orizont 2020/ Orizont Europa si transnaționale; materiale de informare, documente utile privind programele Orizont 2020 si Orizont Europa, publicații ale Comisiei Europeane; evenimente de informare si brokeraj; Platforme Tehnologice Europene, Parteneriate Public-Private (PPP), asociații, inițiative, clustere, consilii europene în domeniul micro-nanotehnologiilor, documente strategice, agende de cercetare și inovare ale acestor entități; Rețele ale Punctelor Naționale; Baze de date pentru găsirea de parteneri în vederea participării la diverse competiții.

 • Contract nr. 234/16.04.2020, Cod SMIS2014+ 107894 | Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC), Axa prioritara 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Acţiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu Orizont 2020 | Valoarea totală a proiectului este de 2.929.872 lei. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 2.840.292 lei din care suma 2.272.233,60 lei este finanţată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 şi 568.058,40 lei din bugetul national | Durata proiectului: 16.04.2020 - 31.08.2023 | Beneficiarul proiectului: IMT Bucureşti, cu sediul în Voluntari, strada Erou Iancu Nicolae nr. 126A, Tel: 021.269.07.70; fax: 021.269.07.72, www.imt.ro.


  Protecția datelor cu caracter personal

 

Contact

INCD pentru Microtehnologie-IMT Bucureşti,
Director de proiect: Dr. Carmen Moldovan
E-mail: [email protected]
[email protected]
Tel: 021.269.07.70 Fax: 021.269.07.72

Web Degin © Lumia - All right reserved

Created by BootstrapMade