Extranet

Orice entitate din România (inclusiv întreprinderi), institutii de drept public şi de drept privat cu personalitate juridică, care au în obiectul de activitate cercetarea – dezvoltarea, interesate de dezvoltarea și aplicațiile micro- și nanotehnologiilor, pot solicita acces pe aceasta platforma.
Formular pentru solicitare acces in sistemul EXTRANET.
Accesul in sistemul EXTRANET se face aici.