E-News, proiect TGE-PLAT - Nr. 15
Tehnologiile Generice Esentiale (TGE) aplicate in beneficiul IMM-urilor din România.

Pentru informatii detaliate privind celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
31 Iulie 2020
Activități în cadrul proiectului TGE-PLAT

Activitățile de tip A.  Stimularea transferului de cunoștințe

 • Sub-activitatea A1. Identificarea și formularea ofertei de expertiză și rezultate
  Va invitam sa accesati Broșura privind oferta de expertiză, servicii CD și echipamente a IMT București  pentru domeniile microsenzori, componente fotonice, dispozitive și sisteme pentru unde milimetrice.  În broșură sunt prezentate expertiza, facilitățile tehnologice și serviciile de simulare/modelare/proiectare asistată de calculator, de procesare tehnologică, de caracterizare, de fiabilitate și caracterizare în înalta frecvență, pe care IMT le pune la dispoziție partenerilor din industrie. 

 • Sub-activitatea A2. Asistentă directă acordată întreprinderilor și A3. Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile.
  Au continuat întâlnirile cu firme interesate de oferta de expertiză a IMT, in special de contracte de tip B, accesul intreprinderilor la facilitati, instalatii, echipamente.

 • Sub-activitatea A3. Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile și  organizarea de evenimente tematice
  Au continuat întâlnirile cu firme interesate de oferta de expertiză a IMT. Acestea si-au manifestat interesul pentru incheierea de contracte de tip D și B.

 • Sub-activitatea A.5. Identificarea de noi potențiali beneficiari ai transferului de cunoștințe.
  In luna iunie s-a incheiat un acord de colaborare cu Centrul de Transfer Tehnologic al Universitatii "1 Decembrie 1918" Alba Iulia in vederea diseminarii ofertei TGE-PLAT si identificarea de noi potențiali beneficiari ai transferului de cunoștinte din regiunea de dezvoltare regionala Centru.

Activitățile de tip B și C.

Vă reamintim că este deschis apelul de proiecte de tip B- accesul întreprinderilor la facilități, instalații, echipamente și tip C- Activitați de transfer de abilitați/ competențe CD și de sprijinire a inovării: http://www.imt.ro/TGE-PLAT/apel_proiecteB,C.php. Apelul de proiecte este cu depunere continuă, până la epuizarea fondurilor alocate.

Activitățile de tip D.  Activități de cercetare-dezvoltare în colaborare efectivă

A avut loc o nouă competiție de proiecte tip D (activități de CD în colaborare efectivă) în cadrul TGE-PLAT. Detaliile și rezultatele competiției sunt disponibile la adresa: https://www.imt.ro/TGE-PLAT/competitie2_proiecteD.php. Contractele sunt in curs de aprobare la OI.

În cadrul primei competiții de proiecte tip D au fost finanțate 6 proiecte de cercetare-dezvoltare în colaborare efectivă cu firme începând din 8 martie 2018, sunt in implementare 4, 2 s-au incheiat:

 • Sistem de imagistică pasivă cu unde milimetrice pentru scanarea rapidă a persoanelor, cu aplicație in domeniul securității (ACCENT PRO 2000 SRL-IMT).
 • Sistem Optic Formator de imagine de înaltă calitate, cu elemente optice difractive, în domeniul spectral LWIR, destinat sistemelor multisenzor (PRO OPTICA SA-IMT)
 • Dezvoltarea unei tehnologii pentru realizarea de microparticule holografice metalice de securitate (SC OPTOELECTRONICA-2001 SA- IMT)
 • Sistem optic formator de imagine folosind componente "Free-Form" (FF) și tehnologie de realizare a acestora (ROVSOL SRL- IMT)
 • Microsenzori electrochimici pentru detecția rapidă și selectivă a pesticidelor (SC DDS DIAGNOSTIC SRL - IMT)- Proiect finalizat.
 • Platformă senzitivă cu senzor SAW pentru detecția de gaze inflamabile, potențial explozive (SC ROM-QUARTZ SA- IMT)- Proiect finalizat.

Diseminarea proiectului

În cadrul evenimentului on-line cu titlul “Stadiul realizării indicatorilor pentru proiectele de tip G din Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoștințe la  nivelul INCD-urilor, organizat in 28 iulie 2020 de catre  INCD ECOIND, D-na  Dr. Raluca Muller, director proiect TGE-PLAT a participat cu  prezentarea: Parteneriat în exploatarea Tehnologiilor Generice Esenţiale (TGE), utilizând o PLATformă de interacţiune cu intreprinderile competitive (TGE-PLAT)”: indicatori si rezultate”. In cadrul acesteia au fost evidentiate rezultatele obtinute in proiectele subsidiare de tip D, proiecte in colaborare efectiva cu intreprinderile, s-a prezentat stadiul de realizare al indicatorilor si unele dificultati  legate de atingerea acestora.   La evenimenet au fost prezenti reprezentanti ai  Ministerului Educatiei si Cercetarii, Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare (Dna. Director General Carmen Elena Dobrota) si ai Ministerului Fondurilor Europene, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate.

Informații de interes pentru firme

Transferul Tehnologic și firmele inovative: Concepte, metode și instrumente științifice suport
Serie de prezentări - Sub această denumire generică, s-a deschis o serie de prezentări de concepte de bază, metode și instrumente știintifice de suport pentru un transfer tehnologic eficient, transfer potențial generator și catalizator al inovării în companiile industriale colaboratoare ale IMT-București, prezente și viitoare.

Vă propunem spre studiu un nou articol: Maparea domeniilor de cunoștințe cu grupele de procese ale managementului de proiect și principalele documente ale managementului unui proiect"- autor Dr. Nicolae (Nichi) Varachiu, IMT-București, specialist proprietate intelectuală și transfer tehnologic în cadrul proiectului TGE PLAT. Toate articolele pot fi consultate aici.

Competiții și evenimente de interes pentru firme

I. Apel de proiecte. AAL-2020  Program Active & Assisted Living. Tema apel AAL-2020: Healthy ageing with the support of digital solutions

Apelul  AAL  2020  se  adresează  proiectelor  de  colaborare  inovatoare,  transnaţionale  şi multidisciplinare  care oferă soluţii din domeniul  TIC cu aplicabilitate  în orice zonă a domeniului AAL (soluţii pentru o viaţă activă sau asistată, pentru informaţii şi comunicare, pentru siguranţă şi securitate).
 
Termen limită pentru trimiterea propunerilor: 24 august 2020 ora 17:00 (CET).
Termen de aprobare a listei de finanţare de către AAL General Assembly: 15 noiembrie 2020.

Bugetul  naţional  alocat  pentru  proiectele  mici  este  de  max.  200.000 euro,  acordat  în  interiorul bugetului total al Apelului de 1 mil. euro.
Depunerea  propunerii  de  proiect  se  face  numai  de  către  coordonatorul  proiectului,  pe  site-ul Programului AAL (http://ems.aal-europe.eu).

Toate detalii sunt accesibile la adresa: https://uefiscdi.gov.ro/programul-active-and-assisted-living-aal.

II. Apel de proiecte H2020 ECSEL – IMI, Call 2020-3, RIA: IMI – ECSEL joint activity

Două dintre parteneriatele publice-private europene, ECSEL și IMI explorează activ colaborări concrete pentru a profita de mandatele lor unice în mobilizarea sectoarelor lor industriale. Această acțiune benefică reciprocă ar trebui să acopere în mod ideal o oportunitate / decalaj între cele două sectoare. Astfel, a fost lansat apelul comun H2020 ECSEL – IMI [H2020-ECSEL-2020-3-RIA-IMI-ECSEL joint activity - Research and Innovation Actions (ECSEL-RIA].

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte fiind 30 septembrie 2020.
Apelul se concentrează pe tehnologiile digitale de nouă generație pentru studiile clinice la domiciliu, pentru mai multe detalii accesați: https://www.ecsel.eu/calls/calls-2020.

III. ”Micro & Nano Event 2020”, 22-25 septembrie 2020- eveniment online

”Micro & Nano Event 2020” este organizat de Comisia Europeană, Enterprise Europe Network, CCI Bourgogne Franche-Comté și Bavarian Research Alliance si se adreseaza celor ce efectiv au proiecte și idei cu potențial pentru piața europeană și internațională în domeniul micro- și nanotehnologiilor. Evenimentul va acționa ca un catalizator de parteneriate pentru viitoare proiecte cu finanțare europeană sau privată.

Detalii se gasesc la adresa: https://micro-nano-event2020.b2match.io/

IV. EPoSS & EPSI Annual Forum 2020 “Smart Systems to be active”, 28 – 30 septembrie 2020 - eveniment online

Evenimentul din acest an va fi organizat de EPOSS – the European Technology Platform on Smart Systems Integration, impreuna cu EPSI– European Platform for Sport Innovation.  Forumul va fi focalizat pe tematica sistemelor inteligente cu aplicatii in sport si in domeniul sanatatii si vor fi prezentate ultimele rezultate CDI in domeniul sistemelor inteligente de senzori de noua generatie, integrarea inteligentei artificiale, electronice flexibile, ciclul de viata al sistemelor inteligente.

Vor fi organizate sesiuni de brokeraj care promoveaza interactiunea intre cele doua comunitati reprezentate de organizatorii principali ai evenimentului, sesiuni care incurajeaza implicarea IMM-urilor, start-up-urilor si tinerilor cercetatori.

Detalii: https://www.smart-systems-integration.org/event/update-eposs-annual-forum-2020-digital-conference 

V. EFECS 2020 - Forumului european pentru componente și sisteme electronice, 24-26 noiembrie 2020

AENEAS, ARTEMIS Industry Association, EPoSS, ECSEL JU, Comisia Europeană și EUREKA, împreună cu sprijinul BMBF, și-au unit forțele pentru a crea inovație colaborativă prin provocări economice și sociale și pentru a stimula economia digitală europeană.
Astfel, EFECS 2020 - Forumului european pentru componente și sisteme electronice se va desfășura la Berlin, conform planificării! Evenimentul se va desfășura în perioada 24-26 noiembrie 2020 (https://efecs.eu/).

VI. CEntru Suport pentru cooperare europeană în MIcro- și Nanotehnologii (CESMIN).

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie- IMT Bucureşti deruleaza in perioada 16.04.2020 - 15.06.2023, proiectul „CEntru Suport pentru cooperare europeană în MIcro- și Nanotehnologii (CESMIN)”, având Cod SMIS 2014+ 107894.

CESMIN, prin echipa de experti cu experienta si  rezultate relevante  in proiecte internationale, va oferi servicii de consultanţă în scopul accesării finanţărilor europene în domeniul cercetarii- dezvoltarii, prin asistenţă  în elaborarea propunerilor, sprijin in identificarea partenerilor si a surselor de finanţare adecvate in domeniul micro-nanotehnologiilor. Consideram ca suntem pregatiti sa impartasim cu cei interesati experienta acumulata in cooperarile europene.

IMT poate sa asigure mai mult decat informare si asistenta in scrierea de propuneri (activitati eligibile in proiect), ci poate actiona complementar sustinand cu servicii stiintifice si tehnologice participarea efectiva la derularea proiectelor propuse pentru finantarea europeana.
IMT  a fost/ este implicat in proiecte europene: 15 proiecte FP6; 12 proiecte FP7; 9 proiecte H2020; 4 proiecte ESA, 20 proiecte "related" FP7, 13 proiecte "related" H2020. Deasemenea IMT a fost/este implicat in numeroase proiecte naționale in calitate de  coordonator (proiecte de cercetare, transfer tehnologic, proiecte complexe realizate in consorții).

Va invitam sa accesati site-ul proiectului https://www.imt.ro/CESMIN iar cei interesati sa ne scrie pe adresa [email protected], iar un membru al echipei va va contacta cat mai curand. Împreună putem îndrazni mai mult!

Management Comunicare TGE-PLAT