CESMIN- CEntru Suport pentru cooperare europeană în MIcro- și Nanotehnologii
_________________________________________________________________________________________________________________

18 mai 2020

COMUNICAT DE PRESĂ

Lansare proiect cu titlul:
“CEntru Suport pentru cooperare europeană în MIcro- și Nanotehnologii (CESMIN)”
cod SMIS 2014+: 107894

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie-IMT Bucureşti, cu sediul în Voluntari, strada Erou Iancu Nicolae nr. 126A, în calitate de beneficiar al proiectului „CEntru Suport pentru cooperare europeană în MIcro- și Nanotehnologii (CESMIN)”, având Cod SMIS 2014+ 107894, în baza contractului de finanţare nr. 234/16.04.2020, încheiat cu Ministerul Educației și Cercetării în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC), anunță derularea proiectului în perioada 16.04.2020 - 15.06.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 2.929.872 lei, asistenţă financiară nerambursabilă este de 2.840.292 lei din care suma de 2.272.233,60 lei este finanţată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 şi 568.058,40 lei din bugetul naţional.

Rezultate estimate:

  • 8 proiecte depuse la Programul cadru al UE Orizont 2020 sau alte programe de cercetare din cadrul UE;
  • 1 Centru suport pentru aplicaţii la Orizont 2020 şi la alte programe internaţionale;
  • 4 noi locuri de muncă create pentru cercetători în IMT București;
  • 10 acțiuni de asistență din partea IMT, recunoscute ca atare de către solicitanți, pe durata de finanțare a proiectului;
  • formarea unei rețele cu minim 20 de organizații publice sau private;
  • 10 noi parteneri europeni în proiecte CD;
  • 400.000 Euro atrași de instituții participante din România prin proiecte CD finanțate din Orizont 2020.

Obiectivul proiectului: Creșterea participării în “Orizont 2020” și în alte programe CDI europene a IMT și a altor entități din România (inclusiv intreprinderi), cu focalizare pe dezvoltarea și aplicațiile micro- și nanotehnologiilor.

Scopul proiectului este acela de a crea o sinergie cu activitățile CDI ale programului “Orizont 2020” al UE, de a stimula participarea organizațiilor din România la proiectele din cadrul Programulu “Orizont 2020” cu toate secțiunile sale și creșterea gradului de absorbție a fondurilor comunitare alocate pentru Orizont 2020.

Proiectul este deschis tuturor entităților din România (inclusiv întreprinderi) cu obiect de activitate CD, interesate de dezvoltarea și aplicațiile micro- și nanotehnologiilor.

Date de contact: Director de proiect, Dr. Carmen Aura MOLDOVAN, Tel: 021.269.07.70; fax: 021.269.07.72; e-mail: carmen.moldovan@imt.ro. Pagina de web a proiectului: www.imt.ro/CESMIN (activă înainte de 30.07.2020).

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

 

 
 
     

HOME

top of page

Last update: May, 2020