IMT-Bucharest in national projects
______________________________________________________________________________________________________________________

________
PNCDI IV-
National Research, Development and Innovation Plan 2022-2027
____________________________________________________

(in Romanian)
P5. PROGRAMUL COOPERARE EUROPEANĂ ȘI INTERNATIONALĂ
SUBPROGRAMUL 5.8.1 ORIZONT EUROPA. Premiere Orizont Europa -Instituții
   
1.

Suport pentru proiectul european „Materiale heterogene si platforma tehnologica dedicata domeniului nou al nanoelectronicii de putere” NANOMAT
Contract nr. 14 PHE ⁄ 2023
Tip proiect: PNCDI IV - Program 5.8 - Cooperare Europeană și Internațională/Orizont Europe/Premiere institutii
Durata proiectului: 01.11.2023 - 30.11.2025
Buget: 124.998 lei
Instituţie contractoare: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologii – IMT Bucureşti
Director proiect: Dr. Alexandru MULLER ([email protected])

   
2.

Sisteme de calcul bazate pe arhitecturi hibride de unde-spin integrate cu CMOS- SPIDER
Contract nr. 13PHE ⁄ 2023/01.11.2023 (cod: PN-IV-P8-8.1-PRE-HE-ORG-2023-0042)
Tip proiect: PNCDI IV - Program 5.8 - Cooperare Europeană și Internațională/Orizont Europe/Premiere institutii
Durata proiectului: 01.11.2023-31.05.2026
Bugetul proiectului: 115.250 lei
Instituţie contractoare: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologii – IMT Bucureşti
Director proiect: Dr. Alina-Cristina BUNEA ([email protected])

   

_________
PNCDI III-
National Research, Development and Innovation Plan 2015-2020
_____________________________________________________

(in Romanian)
P1. DEZVOLTAREA SISTEMULUI NATIONAL DE CD
Subprogramul 1.2 PERFORMANTA INSTITUTIONALA
 

PROIECTE COMPLEXE REALIZATE IN CONSORTII CDI (PCCDI)

 
 

1.Senzori si sisteme integrate electronice si fotonice pentru securitatea persoanelor si a infrastructurilor
(https://sensis-ict.ro/)

Contract nr. 71 PCCDI/2018 (PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017- 0419); Durata proiectului: 2018-2021
Director de proiect: Dr. Carmen MOLDOVAN
Domeniu de incadrare: Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate
Consortiu: Coordonator: INCD pentru Microtehnologie-IMT Bucuresti. Parteneri: Politehnica din Bucuresti; Institutul de Chimie Fizica- Ilie Murgulescu; INCD pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei- INFLPR; Universitatea Pitesti; Ministerul Apararii Nationale prin Centrul de Cercetare Stiintifica pentru Aparare CBRN si Ecologie
 
   
 

2. Materiale carbonice nanostructurate pentru aplicații industriale avansate-NANOCARBON+
(http://www.imt.ro/nanocarbon+)

Contract nr. 42 PCCDI/2018 (PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017- 0619); Durata proiectului: 2018-2021
Director de proiect: Dr. Octavian BUIU
Domeniu de incadrare: Eco-nano-tehnologii şi materiale avansate
Consortiu: Coordonator: INCD pentru Microtehnologie-IMT Bucuresti. Parteneri: INCD pentru Optoelectronica INOE 2000; INCD pentru Fizica Laserilor, Plasmei Si Radiatiei-INFLPR; Universitatea Politehnica din Bucuresti; Universitatea Transilvania Brasov; INCD pentru Electrochimie si Materie Condensata - INCEMC Timisoara
   
 

3. Metode noi de monitorizare a sarcinii si diagnostic prenatal -MiMoSa
(
http://www.imt.ro/mimosa/)

Contract Nr. 67PCCDI/ 2018. Durata proiectului: 30.03.2018- 31.12.2021
Director de proiect: Dr. Monica SIMION,
Domeniu de incadrare: Sanatate
Consortiu: Coordonator: INCD pentru Microtehnologie-IMT Bucuresti. Parteneri: Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila"; Institutul Clinic Fundeni; Institutul National Pentru Sanatatea Mamei si Copilului "Alessandrescu-Rusescu" Bucuresti; Universitatea Politehnica din Bucuresti

   
 

4. Platforma microfluică pentru detecția celulelor tumorale circulante (CTC) concentrate prin dielectroforeză- magnetoforeză și analizate prin spectroscopie dielectrică și de impedanță electrochimică (http://www.ucelldetect.ro/)

Contract nr. 3 PCCDI/2018 (PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017- 0214); Durata proiectului: 2018-2021
Responsabil IMT: Dr. Marioara AVRAM,
Domeniu de incadrare: Bioeconomie
Consortiu: Coordonator: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi. Parteneri: INCD pentru Microtehnologie-IMT Bucuresti; Institutul National de Cercetare Cantacuzino; Universitatea Transilvania Brasov

   
 

5. Noi directii de dezvoltare tehnologica si de utilizare a materialelor nanocompozite avansate

Contract nr. 47 PCCDI/2018 (PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017- 0871); Durata proiectului: 2018-2021
Responsabil IMT: Dr. Raluca MULLER,
Domeniu de incadrare: Eco-nano-tehnologii şi materiale avansate
Consortiu: Coordonator: INCD pentru Fizica Materialelor-INCDFM. Parteneri: INCD pentru Optoelectronica INOE 2000; Universitatea De Vest Timisoara; Academia Romana Filiala Timisoara; Universitatea Babes Bolyai; INCD pentru Fizica Tehnica-IFT; INCD entru Fizica Laserilor, Plasmei Si Radiatiei INFLPR; INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti; Universitatea "Dunarea De Jos"; Universitatea Transilvania Brasov; Ministerul Apararii Nationale prin Centrul de Cercetare Stiintifica pentru Aparare CBRN si Ecologie

   
 

6. Paradigme tehnologice în sinteza și caracterizarea structurilor cu dimensionalitate variabilă

Contract nr. 75 PCCDI/2018 (PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017- 0152); Durata proiectului: 2018-2021
Responsabil IMT: Dr. Adrian DINESCU,
Domeniu de incadrare: Tehnologii noi şi emergente
Consortiu: Coordonator: INCD pentru Fizica Materialelor-INCDFM. Parteneri: INCD pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice - I.C.S.I. Ramnicu Valcea; UNIVERSITATEA de Vest Timisoara; INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti; INCD pentru Fizica Tehnica-IFT Iasi

   
 

7. Dezvoltarea informatiei cuantice si a tehnologiilor cuantice in Romania

act nr. 79 PCCDI/2018 (PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017- 0338); Durata proiectului: 2018-2021
Responsabil IMT: Dr. Cristian KUSKO,
Domeniu de incadrare: Tehnologii noi şi emergente
Consortiu: Coordonator: INCD pentru Fizica si Inginerie Nucleara " Horia Hulubei " - IFIN HH. Parteneri: INCD pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei - INFLPR; INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti, Universitatea Politehnica din Bucuresti; INCD pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare INCDTIM

   

PROIECTE de DEZVOLTARE INSTITUTIONALA- PROIECTE de FINANTARE a EXCELENTEI in CDI

   
 

1. Consolidarea Excelenței IMT în domeniul Micro - Nano tehnologiilor avansate, MicroNEx
http://www.imt.ro/micronex/

Contract nr. 20PFE/30.12.2021 (ID 541);
Durata proiectului: 30.12.2022-14.06.2024
Director de proiect: Dr. Adrian DINESCU
Domeniu de incadrare: Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate

   
 

2. Consolidarea EXCELentei IMT in domeniul micro-nano tehnologiilor inovative si sistemelor inteligente in vederea cresterii impactului asupra domeniilor prioritare de specializare inteligente si de prioritate publica
(http://www.imt.ro/EXCEL-IMT/)

Contract 13PFE/16.10.2018 (ID 371);
Durata proiectului: 2018-2020
Director de proiect: Dr. Adrian DINESCU
Domeniu de incadrare: Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate

   
Subprogramul 1.1 Resurse umane. PROIECTE DE MOBILITATE PENTRU CERCETATORI DIN DIASPORA
   
 

1. PROIECTE DE MOBILITATE PENTRU CERCETATORI DIN DIASPORA
Contract nr 289/12.11. 2019 (PN-III-P1-1.1-MC2019-1806); Durata proiectului: 12 noiembrie 2019 - 12 decembrie 2021
Director de proiect: Dr. Mirela SUCHEA
Stagiu de pregătire si documentare in Grecia la CEMATEP, TEI Heraklion

   
 

2. Celule fotovoltaice organice hibride cu grafen

Contract nr 9/31.10. 2017 (PN-III-P1-1.1-MC-2017-0190); Durata proiectului: 30 noiembrie 2017 - 8 ianuarie 2018
Director de proiect: Dr. Mirela SUCHEA
Stagiu de pregătire si documentare in Grecia la CEMATEP, TEI Heraklion

   
 

3. Senzori si retele de senzori - de la experimentul de laborator la aplicatii industriale

Contract nr 358/15-12-2017 (PN-III-P1-1.1-MC-2017-0190); Durata proiectului: 5 – 23 februarie 2018
Director de proiect: Dr. Nicolae VARACHIU
Stagiu de documentare, pregatire in transfer tehnologic in Franta, la LAAS-Toulouse al CNRS, Laboratory for Analysis and Architecture of Systems

   
Subprogramul 1.1 Resurse umane. PROIECTE DE CERCETARE POSTDOCTORALA
   
2022-2024
  1. Solid-phase isothermal amplification based on nanostructured Si platform for rapid detection of pathogensSPIonNANODET
(https://www.imt.ro/SPIonNANODET/)

Contract no. 81 PD/2022 (PN-III-P1-1.1-PD- 2021-0516); Durata proiectului: 01.04.2022 - 31.03.2024
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie-IMT Bucuresti. Director de proiect: Dr. Melania BANU
Domeniu de incadrare: Sanatate

   
 

2. Senzor ultrasensibil pentru detecția de NO2 la temperatura camerei, bazat pe dispozitive SAW,
(https://imt.ro/NO2SAW)

Contract no. 55 PD/2022 (PN-III-P1-1.1-PD-2021-0495).; Durata proiectului: 2022-2024;
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie-IMT Bucuresti. Director de proiect: Dr. Mihaela-Angela BARACU
Domeniu de incadrare: Stiinte ingineresti

   
 

3. Investigation of hybrid optical beams for optical and quantum communication/
Investigarea fasciculelor optice hibrid pentru comunicatii optice si cuantice (https://www.imt.ro/HYQOM/)

Contract no. 48 PD/2022 (PN-III-P1-1.1-PD-2021-0399).; Durata proiectului: 01.04.2022- 31.03.2024;
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie-IMT Bucuresti. Director de proiect: Dr. Rebeca TUDOR
Domeniu de incadrare: Stiinte ingineresti

 
2020- 2022
 

1. Tehnologii avansate pentru imbunatatirea stabilitatii dispozitivelor MOS pe SiC
(https://www.imt.ro/SiC-MOS/)

Contract nr. 75 PD/2020 (PN-III-P1-1.1-PD-2019-0924); Durata proiectului: 1.09.2020- 31.08. 2022
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie-IMT Bucuresti. Director de proiect: Dr. Razvan Pascu
Domeniu de incadrare: Stiinte ingineresti

   
 

2. Sisteme flexibile inovative pe baza de nanofire de siliciu verticale pentru fotodetectie multispectrala
(https://www.imt.ro/flexsinow/)

Contract nr.74 PD/2020 (PN-III-P1-1.1-PD-2019-1081); Durata proiectului: 1.09.2020- 31.08. 2022
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie-IMT Bucuresti. Director de proiect: Dr. Iuliana Mihalache
Domeniu de incadrare: Stiinte ingineresti

   
 

3. Monolithic Millimeter wave Front-End for Advanced Communications
(https://www.imt.ro/momicom/)

Contract nr. 36 PD/03.08.2020 (PN-III-P1-1.1-PD-2019-0364); Durata proiectului: 1.09.2020- 31.08. 2022
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie-IMT Bucuresti. Director de proiect: Dr. Alina Bunea
Domeniu de incadrare: Stiinte ingineresti

   
2018- 2020
 

4. Tehnologie inteligenta RFID pe baza de materiale bidimensionale pentru sisteme de antene modulate in timp/
Smart Radio Frequency IDentification (RFID) Technology exploiting Two-Dimensional Material-based Time-Modulated Arrays
(http://www.imt.ro/M-TMA-ID/)

Contract nr. 58 PD/2018 (PN-III-P1-1.1-PD-2016-0535); Durata proiectului: 2018-2020
Director de proiect: Dr. Martino Aldrigo
Mentor: Dr. Alexandru Muller
Domeniu de incadrare: Stiinte ingineresti
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie-IMT Bucuresti

   
Subprogramul 1.1 Resurse umane. PROIECTE DE TINERE ECHIPE
   
2022-2024
 

Towards portable nanoplastic detection’system by harnessing the plasmonic hot spots potential using advanced optical platforms (https://www.imt.ro/ToPortNano/)

Contract nr. 98 TE/2022 (PN-III-P1-1.1-TE-2021-1357); Durata proiectului: 15.05.2022- 14.05.2024
Director de proiect: Dr. Adina BOLDEIU
Domeniu de incadrare: Stiinta materialelor
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie-IMT Bucuresti

   
P2. CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI ROMANESTI prin CDI.
 
Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare. PROIECTE TRANSFER LA OPERATORUL ECONOMIC (PTE)
2020-2022
 

1. Familie de sisteme optice formatoare  de imagine cu zoom pentru domeniul spectral  MWIR cu aplicatii in domeniul securitatii- MWIRO (https://prooptica.ro/mwiro/)

Contract Nr. 27PTE/2020 (PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0465); Durata proiectului: 29 mai 2020 - 27 mai 2022
Consortiu: Coordonator: SC PROOPTICA S.A.. Parteneri: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti
Responsabil IMT: Dr. Mihai Kusko

   
 

2. TEhnologii COMbinate pentru dezvoltarea de HOlograme Inteligente multistrat cu grad ridicat de SIGuranta TECOMHOLISIG (https://tecomholisig.optoel.ro/)

Contract Nr.35PTE/2020 (PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0578); Durata proiectului: 28 mai 2020 – 27 mai 2022
Consortiu: Coordonator: OPTOELECTRONICA - 2001 S.A.. Parteneri: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti
Responsabil IMT: Dr. Catalin Parvulescu

   
 

3. Tehnologie de  fabricare prototipuri de microbiosenzori cu detectie  rapida prin rezonanta Förster (FRET)  pentru diagnosticul precoce al infarctului de miocard acut (https://ddsdiagnostic.com/cardiofret/)

Contract Nr.37PTE/2020 (PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0379); Durata proiectului: 01 iunie 2020- 31 mai 2022
Consortiu: Coordonator: DDS DIAGNOSTIC S.R.L.. Parteneri: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti
Responsabil IMT: Dr. Mihailescu Carmen

   
 

4. Sistem Inteligent pentru Monitorizarea Calității Aerului din Interior- VIGIAIR (https://romelgen.ro/en/cercetare/234-1.html)

Contract Nr.50PTE/2020 (PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0517); Durata proiectului: 18 septembrie 2020- 31 iulie 2022.
Consortiu: Coordonator: SC ROMELGEN S.R.L.. Parteneri: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti
Responsabil IMT: Dr. Carmen Moldovan

   
 

5. Tehnologie de fabricatie etichete holografice multistrat smart cu senzor de temperatura si particule metalice anticopiere,

Ctr. 68 PTE/2022 (PN-III-P2-2.1-PTE-2021-0646), Durata proiectului: 01.06. 2020- 31.05.2022,
Consortiu: Coordonator: Optoelectronica 2001 SA, . Parteneri: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti
Responsabil: Dr. Dana Cristea

 

 

2016-2019
 

1. Transfer tehnologic pentru cresterea nivelului de securizare si a calitatii etichetelor holografice TSCEH
(http://optoel.ro/index.php/projects/national/TSCEH/ro/acasa)

Contract Nr.37PTE/2016 (PN-III-P2-2.1-PTE- 2016-0072;); Durata proiectului: 2017-2019
Responsabil IMT: Dr. Adrian DINESCU
Domeniu de incadrare: Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate
Consortiu: Coordonator: OPTOELECTRONICA - 2001 S.A.. Parteneri: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti; Universitatea Politehnica din Bucuresti.

   
 

2. Biochip portabil selectiv pentru evaluarea rezistentei la insulina BIOSIM
(http://www.ddsdiagnostic.ro/BIOSIM/)

Contract Nr.50PTE/2016 (PN-III-P2-2.1-PTE- 2016-0145); Durata proiectului: 2016-2018
Responsabil IMT:Dr. Carmen MOLDOVAN
Domeniu de incadrare: Eco-nano-tehnologii şi materiale avansate
Consortiu: Coordonator: DDS Diagnostic SRL. Parteneri: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti, Universitatea Politehnica din Bucuresti.

   
 

3. Biochip Microfluidic portabil pentru determinarea numarului de Limfocite T BIOLIMPH
(http://www.ddsdiagnostic.ro/BIOLIMF/)

Contract Nr.46PTE/2016 (PN-III-P2-2.1-PTE-2016-0145. Durata proiectului: 2016-2018
Responsabil IMT: Dr. Marioara AVRAM
Domeniu de incadrare: Sanatate (inclusiv știința medicamentului)
Consortiu: Coordonator: DDS Diagnostic SRL. Parteneri: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti

 
Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare. PROIECT EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV (PED)
2022-2024
   
 

1. Senzori rezistivi bazati pe materiale nanocarbonice pentru aplicatii IoT - de la sinteza de material, la electronica de readout- CARESS (https://www.imt.ro/caress/)

Contract No. 673 PED/2022 (PN-III-P2-2.1-PED-2021-4158), Durata proiectului: 21.06.2022 - 21.06.2024
Director de proiect: Dr. Octavian BUIU
Domeniu de incadrare: Tehnologia informației  și a comunicațiilor, spațiu și securitate
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti
, Partener: Universitatea Politehnica Bucuresti

   
 

2. Enhanced SOLar-blind photodetectors ARrays based on SiC for harsh environment applications- SOLARSiC
Matrici de fotodetectori pe substrat  de carbură de siliciu cu performanțe îmbunătățite în domeniul  UV pentru aplicații în medii ostile (https://www.imt.ro/SOLARSiC/)

Contract No. 669 PED/2022 (PN-III-P2-2.1-PED-2021-2688), Durata proiectului: 21/06/2022 - 20/06/2024
Director de proiect: Dr. Razvan PASCU
Domeniu de incadrare: 2. Tehnologia informației  și a comunicațiilor, spațiu și securitate
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti

   
 

3. Molecular imprinting technique integrated with surface acoustic wave technology for the development of sensitive and selective sensors for glyphosate detection from water samples/ Dezvoltarea de senzori sensibili și selectivi pentru detecția glifosatului din probe de apă, folosind tehnica de imprimare moleculară integrată cu tehnologia undelor acustice de suprafață- GLYSens (https://www.imt.ro/glysens/)

Contract No. 704 PED/2022 (PN-III-P2-2.1-PED-2021-3279), 2022-2024
Director de proiect: Dr. Angela-Mihaela Baracu
Domeniu de incadrare: Energie, mediu și schimbări climatice
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti

   
 

4. Strain and bandgap engineered InGaN/BGaN superlattice solar cells/ Celule solare cu superretele InGaN/BGaN inginerizate in strain si banda interzisa- SuperCell (https://www.imt.ro/superCell/)

Contract No. 734 PED/2022 (PN-III-P2-2.1-PED-2021-3525), Durata proiectului: 01/07/2022 - 30/06/2024
Director de proiect: Dr. Emil Mihai PAVELESCU
Domeniu de incadrare: Energie, mediu și schimbări climatice
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti

   
 

5. Nano-crystalline graphite disposable electrodes for polycyclic aromatic hydrocarbons sensing/ Electrozi de unica folosinta pe baza de grafit nanostructurat pentru detectia hidrocarburilor aromatice policiclice- NCGHySe
(https://www.imt.ro/NCGHySe/)

Contract No. 592 PED/2022 (PN-III-P2-2.1-PED-2021-0768), Durata proiectului:  22/06/2022 - 21/06/2024
Director de proiect: Dr. Antonio RADOI
Domeniu de incadrare: Eco-nano-tehnologii și materiale avansate
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti

   
 

6. Wearable BIOsensor based on ISOthermal nucleic acid amplification for PAThogen detection from skin wounds/
BIOsenzor  portabil bazat pe amplificare IZOtermă  pentru detecția de agenți PATogeni  din leziuni cutanate
(https://www.imt.ro/BioIsoPat/)

Contract No. 617 PED/2022 (PN-III-P2-2.1-PED-2021-0580), Durata proiectului:  21.06.2022 - 20.06.2024
Director de proiect: Dr. Melania POPESCU
Domeniu de incadrare: Sanatate
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti, Partener: Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

   
 

7. Fabrication by Photolithography of Optical Components with Large Apertures and Complex Aspherical Surfaces/
Fabricarea prin fotolitografie de componente optice cu aperturi largi si suprafete asferice complexe
(https://www.imt.ro/LACAS/)

Contract No. 677 PED/2022 (PN-III-P2-2.1-PED-2021-1233), Durata proiectului:  01.04.2022- 31.03.2024
Director de proiect: Dr. Cristian KUSKO
Domeniu de incadrare: Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti

   
 

8. New semiconductor ferroelectric material for digital applications (FERROMEMOLOG)
(https://www.imt.ro/ferromemolog)

Contract Nr. 587PED din 27/06/2022 (PN-III-P2-2.1-PED-2021-3183), Durata proiectului: 27.06.2022 - 20.06.2024
Consortiu: Coordonator: INFLPR. Parteneri: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti
Responsabil de proiect: Dr. Silviu Vulpe
Domeniu de incadrare: Eco-nano-tehnologii și materiale avansate

Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti

 
2020-2022
 

1. Senzori duali de presiune si temperatura bazati pe dispozitive cu unde acustice de suprafata (SAW) pe membrane de GaN
(https://www.imt.ro/dualSAW/)

Contract Nr. 288/2020 (PN-III-P2-2.1-PED-2019-0694). Durata proiectului: 3 septembrie 2020- 2 septembrie 2022
Director de proiect: Dr. Alexandra Raluca Nicoloiu
Domeniu de incadrare: Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti

   
 

2. Platforme de metasuprafete plasmonice si dielectrice  pentru imbunatatirea fluorescentei
(https://www.imt.ro/metaflen/)

Contract Nr. 328/2020 (PN-III-P2-2.1-PED-2019-1300). Durata proiectului: 10 august 2020- 10 august 2022
Director de proiect: Dr. Roxana Tomescu
Domeniu de incadrare: Eco-nano-tehnologii și materiale avansate
Consortiu: Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti
. Parteneri: DDS DIAGNOSTIC S.R.L.

   
 

3. Dispozitiv electrochimic modular  pentru stocarea de sarcina
(https://www.imt.ro/mstode/)

Contract Nr. 333/ 10.08.2020 (PN-III-P2-2.1-PED-2019-4146). Durata proiectului: 10 august 2020- 31 iulie 2022
Director de proiect: Dr. Antonio Radoi
Domeniu de incadrare: Eco-nano-tehnologii și materiale avansate
Consortiu: Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti
. Parteneri: Universitatea Politehnica din Bucuresti

   
 

4. Sistem cu sondă inovativ utilizat pentru ghidarea electrofiziologică în neurochirurgia funcțională
(https://www.imt.ro/brain-guide/)

Contract Nr.335 /2020 (PN-III-P2-2.1-PED-2019-3775). Durata proiectului: 8 august 2020- 8 august 2022
Director de proiect: Dr. Radu Cristian Popa
Domeniu de incadrare: Sanatate (inclusiv stiinta medicamentului)
Consortiu: Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti
. Parteneri: Termobit Prod SRL; Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila"

   
  5. Duplexoare GaN/Si cu unda acustica de suprafata (SAW) si elemente cu constante concentrate pentru telecomunicatii prin satelit la frecvente mai mari de 7 GHz/ GaN/Si Lumped-Element SAW Duplexers for Satellite Telecommunications above 7 GHz (https://www.imt.ro/sawsat/)

Contract Nr. 422/23.10.2020 (PN-III-P2-2.1-PED-2019-2041). Durata proiectului: 23 octombrie 2020-22 octombrie 2022
Director de proiect: Dr. Alina Bunea
Domeniu de incadrare: Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti
.

   
  6. Nanoelectronica bazata pe o noua generatie de materiale feroelectrice pe baza de oxizi de hafniu pentru viitoarele dispozitive si circuite in radiofrecventa (https://www.imt.ro/NANOFERRO-RF/)

Contract Nr. 421/ 02.11.2020 (PN-III-P2-2.1-PED-2019-0052). Durata proiectului: 2 noiembrie 2020- 31 octombrie 2022
Director de proiect: Dr. Martino Aldrigo
Domeniu de incadrare: Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti
.

   
  7. Validare in conditii de laborator a diodelor emitatoare de lumina alba pe baza de „carbon dot” electroluminescente/ Laboratory validation of white electroluminescent carbon dot- based light emitting diodes
(https://www.imt.ro/shine/)

Contract Nr. 523/23.10.2020 (PN-III-P2-2.1-PED-2019-0841). Durata proiectului: 23 octombrie 2020- 22 octombrie 2022
Director de proiect: Dr. Monica Veca
Domeniu
de incadrare: Eco-nano-tehnologii și materiale avansate
Consortiu: Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti.
Parteneri: Universitatea Babes Bolyai; Universitatea Politehnica din Bucuresti

   
  8. Senzori rezonanţi acordabili folosind ghiduri de undă integrate în substrat, în tehnologie multi-strat
(https://www.imt.ro/resosens/)

Contract Nr. 399/23.10.2020 (PN-III-P2-2.1-PED-2019-0703). Durata proiectului: 23 octombrie 2020- 22 octombrie 2022
Director de proiect: Dr. Valentin Buiculescu
Domeniu
de incadrare: Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate
Consortiu: Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti.

   
  9. Sistem mobil adaptiv de mixare si dispersare a unor solutii coloidale inovative cu nanoparticule pentru neutralizarea toxicitatii agentilor chimici, biologici si radiologici
(https://www.imt.ro/nanodec)

Contract Nr. 427/2020 (PN-III-P2-2.1-PED-2019-4222). Durata proiectului: 26 octombrie 2020-25 octombrie 2022
Director de proiect:  Dr. Munizer Purica
Domeniu de incadrare: Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate
Consortiu: Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti , Parteneri: Centrul de Cercetare Stiintifica pentru Aparare CBRN si Ecologie, Academia Tehnică Militară „FERDINAND I”.

   
 

10. Atmosferă controlată pentru depozitarea fructelor și legumelor: soluție multidisciplinară și cost redus
(https://www.imt.ro/castol/index.php)
Contract Nr.364(PN-III-P2-2.1-PED-2019-5248). Durata proiectului: 23 octombrie 2020- 22 octombrie 2022
Director de proiect: Dr. Bogdan Serban
Consortiu: Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti. Universitatea "Valahia" Targoviste; CON CUB MEDIA SRL

Domeniu
de incadrare: Bioeconomie

   
 

11. Senzori PTAT de inalta temperatura cu diode Schottky pe sic pentru monitorizare si securitate in medii industriale ostile
(https://www.dcae.pub.ro/ro/proiecte/15/sic-hits/)

Contract Nr.275 /2020 (PN-III-P2-2.1-PED-2019-4339). Durata proiectului: 03 august 2020 - 02 august 2022
Consortiu: Coordonator: Universitatea Politehnica Din Bucuresti. Parteneri: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti, CEPROCIM S.A.; HEIDELBERGCEMENT ROMÂNIA S.A.
Responsabil de proiect: Dr. Razvan Pascu
Domeniu de incadrare: Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate

   
 

12. Micronanotehnologii pentru monitorizarea gazelor cu efect de sera (https://www.icf.ro/pr_2019/TECH4GREEN/)

Contract Nr.308 /2020 (PN-III-P2-2.1-PED-2019-4339). Durata proiectului: 3 august 2020 – 3 august 2022.
Consortiu: Coordonator: Institutul de Chimie Fizica - Ilie Murgulescu. Parteneri: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti.
Responsabil de proiect: Dr. Carmen Moldovan
Domeniu de incadrare: Energie, mediu și schimbări climatice

   
 

13. Platforma De Senzori Bazati Pe Materiale Ecologice Pentru Monitorizarea Mediului In Oras (SPSMCITY)

Contract Nr.475 /2020 (PN-III-P2-2.1-PED2019-4734 ). Durata proiectului: 03 august 2020 - 02 august 2022
Consortiu: Coordonator: INFLPR. Parteneri: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti
Responsabil de proiect: Dr. Octavian Buiu
Domeniu de incadrare: Energie, Mediu si schimbari climatice

   
2017-2018
 

1. Tehnologie de realizare fotodetectoare multispectrale cu aplicatii in sistemele optice de observare si supraveghere
TEMPT-Sys (http://www.imt.ro/temptsys/)

Contract Nr. 38/2017 (cod: PN-III-P2-2.1-PED-2016-0307), Durata proiectului: 2017-2018
Director de proiect: Dr. Dana CRISTEA
Domeniu de incadrare: Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti

   
 

2. Filtre trece bandă de înaltă performanţă realizate cu rezonatoare hibride cu unde acustice şi elemente cu constante concentrate, fabricate pe GaN, pentru aplicaţii spaţiale- HALE4SPACE
(http://www.imt.ro/hale4space/)

Contract: Nr21/2017 (code: PN-III-P2-2.1-PED-2016-0976), Durata proiectului: 2017-2018
Director de proiect: Dr. Dan NECULOIU
Domeniu de incadrare: Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti
   
 

3. Dispozitiv miniaturizat hibrid de stocare a energiei pentru electronica portabila
(http://www.imt.ro/mistore/)

Contract: Nr80/2017 (PN-III-P2-2.1-PED-2016-0974), Durata proiectului: 2017-2018
Director de proiect: Dr. Mihaela KUSKO
Domeniu de incadrare: Energie, mediu și schimbări climatice
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti.
   
 

4. Compozite din grafena pentru imbunatatirea proprietatilor electrice si termice ale automobilelor- GAPHENECAR (http://www.imt.ro/graphenecar/)

Contract: Nr 91/ 03.01.2017(PN-III-P2-2.1-PED-2016-0025), Durata proiectului: 2017-2018
Director de proiect: Dr. Mircea DRAGOMAN
Domeniu de incadrare: Eco-nano-tehnologii şi materiale avansate
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti. Partener: RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE SRL
   
 

5. Graphena sintetizată prin CVD termic și integrată în dispozitive microfluidice pentru aplicații biomedicale- INTEGRAPH
(http://www.imt.ro/integraph/)

Contract: Nr 119/2017 (PN-III-P2-2.1-PED-2016-0123), Durata proiectului: 2017-2018
Director de proiect: Dr. Marius Andrei AVRAM
Domeniu de incadrare: Eco-nano-tehnologii şi materiale avansate
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti. Partener: Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara
   
 

6. Noi tehnologii de realizare a microsenzorilor SAW pentru functionare in spatiu- SAW-METEORITICS
(http://www.imt.ro/saw-meteoritics/)

Contract: Nr 223/2017 (PN-III-P2-2.1-PED-2016-1653), Durata proiectului: 2017-2018
Director de proiect: Dr. Ileana CERNICA
Domeniu de incadrare: Tehnologia informaţiei si a comunicatiilor
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti. Partener: ECONIRV SRL
   
 

7. Filtre trece-bandă cu ghid integrat în substrat şi acord continuu - COT-F-SIW (http://www.imt.ro/cotfsiw/)

Contract: Nr 205/2017(PN-III-P2-2.1-PED-2016-0957), Durata proiectului: 2017-2018
Director de proiect: Dr. Valentin BUICULESCU
Domeniu de incadrare: Tehnologia informaţiei si a comunicatiilor
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti.
   
 

8. Fabricarea unui comutator MEMS cu contact metalic robust (http://minas.utcluj.ro/Proiect_PED_2016/)

Contract: Nr 33/2017 (PN-III-P2-2.1-PED-2016-1727), Durata proiectului: 2017-2018
Responsabil IMT: Dr. Raluca MULLER,
Domeniu de incadrare: Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate
Coordonator: Universitatea Tehnica Din Cluj - Napoca. Partener: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti
   
 

9. Celula fotovoltaica cu noi cromofori de tip fenotiazinic/fenoxazinic obtinuti prin inginerie moleculara -EngDSSC(https://andraelena1102.wixsite.com/mysite)

Contract: Nr 59/2017(PN-III-P2-2.1-PED-2016-0510), Durata proiectului: 2017-2018
Responsabil IMT: Dr. Mihai MIHAILA,
Domeniu de incadrare: Energie, mediu și schimbări climatice
Coordonator: Institutul de Chimie Macromoleculara  "PETRU PONI", Iasi. Partener: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti
   
 

10. Celule solare de tip Grätzel cu structuri integrate de grafene 3D- DSSC-WIDGET
(http://www.icpe-ca.ro/proiecte/proiecte-nationale/pn-2016-2020/widget/widget.htm)

Contract: Nr 129/2017(PN-III-P2-2.1-PED-2016-1159), Durata proiectului: 2017-2018
Responsabil IMT: Dr. Monica VECA,
Domeniu de incadrare: Eco-nano-tehnologii şi materiale avansate
Coordonator: INCD pentru Inginerie Electrica ICPE - CA Bucuresti. Partener: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti
   
 

11. Realizare demonstrator in tehnologia planara de tranzistor cu tunelare a izolatorilor ultrasubtiri - ca promotor al unei serii de nano-dispozitive si evidentierea utilitatii in industrie (https://www.dcae.pub.ro/en/proiecte/14/demotun/)

Contract: Nr 205PED / 2017(PN-III-P2-2.1-PED-2016-04279), Durata proiectului: 2017-2018
Responsabil IMT: Dr. Elena Manea
Domeniu de incadrare: Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate
Coordonator: UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN Bucuresti. Partener: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti
   
Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare. CECURI DE INOVARE
   
 

1. Sistem intelligent de senzori aeropurtati pentru monitorizarea starii instalatiilor electrice de inalta tensiune
(https://timf.upg-ploiesti.ro/proiecte/sisait/)

Contract: Nr 67CI / 2017 (Cod proiect: PN-III-P2-2.1-CI-2017-0265); Perioada: iulie 2017 – decembrie 2017
Domeniu: 2. Tehnologia informatiei si a comunicatiilor,  spatiu si securitate
Furnizor: INCD pentru Microtehnologie -IMT Bucuresti. Responsabil IMT: Dr. Octavian IONESCU
Beneficiar: Tehnopro Engineering SRL, Bucuresti

   
 

2.Sistem inovativ pentru utilizarea reclamelor luminoase tridimensionale de interior si in scopul purificării aerului- EcoReclama (http://www.imt.ro/EcoReclama/)

Contract: Nr 190CI / 2018 (Cod proiect: PN-III-P2-2.1-CI-2018-1112); Perioada: iulie 2018 – decembrie 2018
Domeniu: 4.2. Tehnologii de depoluare
Furnizor: INCD pentru Microtehnologie -IMT Bucuresti. Responsabil IMT: Dr. Mirela SUCHEA
Beneficiar: Graphis Advertising SRL

   
Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare. SOLUTII.
   
 

1. T4: Tehnici avansate și creșterea performanței în detecția precoce a virusului SARS-CoV-2
(https://www.imt.ro/kit-SARS-CoV-2/)

Contract: Nr 13Sol/15.06.2020, Durata proiectului: 15 iunie 2020-15 decembrie 2021
Coordonator: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie-IMT Bucuresti, Director de proiect: Dr. Ciprian Iliescu
Parteneri: Universitatea Bucuresti; Spitalul Universitar Urgenta Bucuresti
Domeniul de prioritate publică “Sănătate”, Competiţia SOLUŢII -2020 -1.

   
 

2. T6: Abordări inovative în tratamentul și controlul pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2
(https://www.imt.ro/AITC-SARS-CoV-2/)

Contract: Nr 15Sol/15.06.2020, Durata proiectului: 25 mai 2020- 5 decembrie 2021
Coordonator: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie-IMT Bucuresti, Director de proiect: Dr. Marioara Avram
Parteneri: Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Sfânta Parascheva" Iaşi, Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, Spitalul Clinic de Pneumoftziologie Iași, DDS Diagnostic SRL
Domeniul de prioritate publică “Sănătate”, Competiţia SOLUŢII -2020 -1.

 
P3. Cooperare europeana si internationala
 
Subprogramul 3.5. PROIECTE Manufacturing Research – MANUNET II (proiecte de CD de tip ERANET/ERANETCofund)
 

1. Porous and nanostructured magnesium biodegradable alloy implants, with bioactive nanocoatings, controlled degraddation and improved osseointegration/ Implanturi din aliaj biodegradabil de magneziu, cu nanoacoperiri bioactive, degradare controlata si oseointegrare imbunatatita - BioImplantMag (http://www.mdef.pub.ro/research/BIOIMPLANTMAG/)

Contract Nr. 28/2017, Durata proiectului: 2017-2018
Responsabil IMT: Dr. Corneliu TRISCA-RUSU
Coordonator: Universitatea "POLITEHNICA" din Bucuresti. Partener: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti

 

P4. Cercetare fundamentala si de frontiera.

   
  PROIECTE CERCETARE EXPLORATORIE (PCE)
2022-2024
 

1. ScAlN/Si based SAW type devices for acoustic/spin wave coupling and magnetic sensing, targeting future quantum computing applications (https://www.imt.ro/PICASO/)

Contract Nr.107/2022 (PN-III-P4-PCE- 2021-1410), Durata proiectului: 02/06/2022 - 31/12/2024
Director de proiect: Dr. Alexandru Muller
Domeniu de incadrare: Materials Science
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti

   
  2. Innovative III-N alloys and structures for high EFFICIENcy solar cells on low cost Si platform- EFFICIENSi
/ Aliaje III-N si structuri inovative pentru celule solar de inalta eficienta pe substraturi de siliciu
(https://www.imt.ro/EFFICIENSi/)

Contract Nr.98/03.06.2022 (PN-III-P4-PCE-2021-1575), Durata proiectului: 03/05/2022 - 31/12/2024
Director de proiect: Dr. Emil Mihai PAVELESCU
Domeniu de incadrare: Materials Science
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti

 

 

2021-2023
 

1. Engineering low dimensional heterostructures for boosting the performances of on-chip 3D energy storage/power delivery device/
Ingineria heterostructurilor cu dimensionalitate redusă pentru îmbunătățirea performanțelor dispozitivelor de stocare a energiei/puterii pe un chip (https://www.imt.ro/EgiDe/)

Contract Nr.88/2021 (cod: PN-III-P4-ID-PCE2020-1712), Durata proiectului: 4.01 2021 - 31.12.2023
Director de proiect: Mihaela Kusko
Domeniu de incadrare: g06. Engineering Sciences
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti

   
 

2. Paper-based microfluidic platform for the concentration and amplification of nucleic acids/
Platforma microfludica pe hirtie pentru concentrarea si amplificarea acizilor nucleici
HEAD Nas (https://www.imt.ro/HEAD-NAS/)

Contract Nr. 180/2021 (cod: PN-III-P4-ID-PCE2020-1886); Durata proiectului: 4.01 2021 - 31.12.2023
Director de proiect: Ciprian Iliescu
Domeniu de incadrare: Chimie
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti

   
  3. Computational design and engineering of functional ferroic interfaces COMPFER/
Proiectare si inginerie computationala a interfetelor functionale multiferoice
(https://www.imt.ro/COMPFER/)

Contract Nr. 53/2021 (cod: PN-III-P4-ID-PCE2020-1985), Durata proiectului: 04 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2023
Director de proiect: Neculai PLUGARU
Domeniu de incadrare: g06. Engineering Sciences
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti

   
  4. Retele de antene cu fascicul reconfigurabil pe baza de grafena/grafit nanostructurat pentru comunicatii avansate in domeniul microundelor (STEERING-GRAPH) (https://www.imt.ro/steering-graph/)

Contract Nr. 68/2021 (cod: PN-III-P4-PCE-2021-0223), Durata proiectului: 02.06.2022- 31.12.2024
Director de proiect: Martino Aldrigo
Domeniu de incadrare: g06. Engineering Sciences
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti

   
  2017-2019
 

1. Challenges and issues in engineering nano-systems based on graphene-like materials for supercapacitors 
ENGrams (http://www.imt.ro/engrams/)

Contract Nr. 186/2017 (cod: PN-III-P4-ID-PCE- 2016-0618), Durata proiectului: 2017-2019
Director de proiect: Dr. Mihaela KUSKO
Domeniu de incadrare: g06. Engineering Sciences
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti

   
 

2. Investigation of superior propagation modes in GHz operating GaN based SAW devices targeting high performance sensors and advanced communication system applications / Investigarea modurilor superioare de propagare in dispozitive SAW pe GaN operand in gama GHz-lor pentru aplicatii in domeniul senzorilor si sistemelor de comunicatii
SupraGaN (http://www.imt.ro/supragan/)

Contract Nr. 147/2017 (cod: PN-III-P4-IDPCE-2016-0803), Durata proiectului: 2017-2019
Director de proiect: Dr. Alexandru Muller
Domeniu de incadrare: g06. Engineering Sciences
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti

   
 

3. Novel BInGaN semiconductor compounds for high efficiency solar cells BN-Cell
(http://www.imt.ro/BN-Cell/index.php)

Contract Nr.180/2017 (cod: PN-III-P4-IDPCE-2016-0742), Durata proiectului: 2017-2019
Director de proiect: Dr. Emil Pavelescu
Domeniu de incadrare: g06. Engineering Sciences
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti

 
  PROIECTE COMPLEXE DE CERCETARE DE FRONTIERA (PCCF)
 

1. Dispozitive nanoelectronice avansate bazate peheterostructuri grafena/feroelectric- GRAPHENERRO
(http://www.imt.ro/grapheneferro/)

Contract Nr. 7/2018 (cod: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0033), Durata proiectului: 2018-2020
Director de proiect: Dr. Mircea Dragoman
Domeniu de incadrare: Stiinte ingineresti
Consortiu: Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti. Parteneri: Universitatea Bucuresti; Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Materialelor Bucuresti, Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei - INFLPR

 
P5. CERCETARE IN DOMENII DE INTERES STRATEGIC.
 
Subprogramul 5.1. Programul de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru tehnologii în domeniul laserilor de ultra-înaltă putere - ELI-RO – 2016
   
 

1. Fabricarea țintelor laser pentru experimente cu laseri ultra-intenși / Laser targets for ultraintense laser experiments TARGET (http://cetal.inflpr.ro/projects/CETAL-PW/eli-25/)

Contract Nr. 25/2016 (25-ELI); Durata proiectului: 2016-2019
Responsabil IMT: Dr. Adrian DINESCU
Coordonator: Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației - INFLPR; Partener: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti

 
Subprogramul 5.3. Programul de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru tehnologie spaţială şi cercetare avansată – STAR - Competitia C3 – 2016
   
 

1. Precise optical alignment systems for spacecraft formation flying and active debris removal OASYS
(http://www.imt.ro/oasys/)

Contract Nr. 120/20.07.2017 (PN-III-P5-5.1-STAR-639/2017); Durata proiectului: 2017-2019
Director de proiect:: Dr. Ileana CERNICA
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie-IMT Bucuresti; Parteneri: Institutul de Stiinte Spatiale ISS, Academia Tehnica Militara

   
 

2. Support technologies for micro-optical arrays dedicated to space applications MICRO-OPTECH
(http://www.imt.ro/micro-optech/)

Contract Nr.165/2017 (PN-III-P5-5.1-STAR-560/2017); Durata proiectului: 2017-2019
Domeniu: Technology & Science Support
Director de proiect:: Dr. Elena Manea
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie-IMT Bucuresti;

   
 

3. Multifunctional nanocomposites based on transition metal oxides with aerospace applications OXITRANS
(http://www.imt.ro/oxitrans/)

Contract Nr. 177/ 20.07.2017 (PN-III-P5-5.1-STAR-639/2017); Durata proiectului: 2017-2019
Domeniu: Technology & Science Support
Director de proiect:: Dr. Alina Matei
Domeniu: Program Suport pentru tehnologie si Stiinta
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie-IMT Bucuresti;

   
 

4. Efficient piezoelectric energy harvesters to power supply inaccessible sensors networks and low power devices for aerospace applications PIEZOHARV

Contract Nr. 164/2017 (PN-III-P5-5.1-STAR-620/2017); Durata proiectului: 2017-2019
Director de proiect:: Dr. Carmen Moldovan
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie-IMT Bucuresti;

   
EEA & Norway Grants
 
Proiecte Colaborative de Cercetare
 

1. Elastomeric tuneable metasurfaces for efficient spectroscopic sensors for plastic detection
(http://infim.ro/elastometa/)

Contract Nr.5 /2019 (EEA-RO-NO2018-0438); Durata proiectului: 2019-2023
Domeniu: Environment
Responsabil proiect IMT: Dr. Adrian Dinescu

Consortiu: Coordonator: INCD pentru Fizica Materialelor. Parteneri: SINTEF Digital, Oslo, INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti, Universitatea Bucuresti, Facultatea de Fizica

   
 

2. Arm neuroprosthesis equipped with artificial skin and sensorial feedback
(http://armin-see.eu/)
Contract Nr. 8 / 2019 (EEA-RO-NO2018-0390); Durata 2019-2024
Domeniu: ICT
Responsabil IMT: Dr. Carmen Moldovan
Consortiu: Coordonator: UPB. Parteneri: Academia de Stiinte Medicale (Romania), Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti (Romania), Institutul National de Cercetare- Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti (Romania), Areus Technology SRL (Romania), University of South-Eastern Norway (Norway)

___________________________
SECTORAL PLAN 2017 of the MINISTRY OF RESEARCH AND INNOVATION
___________________________

(in Romanian)

  1. Metode avansate de monitorizare şi creştere a performanţelor în cariera de cercetare
(http://performantaincercetare.ro/)

Contract Nr. 8PS/2017; Durata proiectului: 2017-2018
Responsabil IMT:: Dr. Raluca Muller
Coordonator: Universitatea Politehnica Bucuresti; Parteneri: INCD pentru Microtehnologie-IMT Bucuresti, INCDMTM, INCDTP, IVB, ICI, ICTCM

   
 

2. Tehnici de stocare şi valorificare a rezultatelor cercetării ştiinţifice avansate
(http://sovarex.nipne.ro/)

Contract Nr. 10PS/2017; Durata proiectului: 2017-2018
Responsabil IMT:: Dr. Adrian DINESCU
Coordonator: IFIN-HH; Parteneri: INFLPR, INCD pentru Microtehnologie-IMT Bucuresti, ICECHIM, UPB
   
___________________________
IMT PROJECTS IN PREVIOUS PROGRAMMES (PNII 2007-2013, CEEX 2005-2008)
___________________________
 

HOME

top of page

Last update: December, 2023