OFERTA DE EXPERTIZA (1)

Dispozitive si sisteme pentru unde milimetrice (Directia CD 3)

Dispozitive si sisteme pentru unde milimetrice

 

 • Modelare electromagnetica avansata a antenelor de inalta performanta pentru frecvente din gama 35-220 GHz, precum si a componentelor necesare pentru conectarea si integrarea lor in sistem [...]

 • Proiectarea de Sisteme Front-end de receptie in gama undelor milimetrice [...]

 • Tehnici avansate de caracterizare experimentala a antenelor, circuitelor si sistemelor frontend in gama undelor milimetrice [...]

 • Sisteme Frontend de receptie optimizate pentru aplicatii specifice [...]

____________________________________________________________________________________________________________

A se vedea si prezentarea: "Dispozitive şi sisteme pentru unde milimetrice: De la antene până la sisteme front-end optimizate pentru aplicaţii specifice"

____________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________

  Modelare electromagnetica avansata a antenelor de inalta performanta pentru frecvente din gama 35-220 GHz

  Persoane de contact: Prof. Dan Neculoiu, Dr. Alina Bunea (dan.neculoiu@imt.ro, alina.bunea@imt.ro)

  Modelare electromagnetica avansata a antenelor de inalta performanta pentru frecvente din gama 35-220 GHz, precum si a componentelor necesare pentru conectarea si integrarea lor in sistem. De exemplu linii si componente in tehnica ghid de unda coplanar (CPW), linii si componente in tehnica ghid de unda integrat in substrat (SIW), tranzitii CPW-SIW, structuri de test pentru masurarea permitivitatii dielectrice efective.

  Caracteristica de radiatie simulata pentru o antena dublu slot foldat microprelucrata pentru gama de frecvente de 220 GHz [A.C. Bunea et al. „220 GHz Membrane Supported Folded Slot Antenna Array”, IEEE CAS 2013] Modelul electromagnetic 3D pentru ghidul de unda integrat in substrat [A.C. Bunea et al. „Investigation of Substrate Integrated Waveguide in LTCC Technology for mm-Wave Applications”, IEEE APMC 2011] Extragerea permitivitatii dielectrice efective din rezultatele experimentale si compararea cu rezultatele simularilor electromagnetice [A.C. Bunea et al. „Investigation of Substrate Integrated Waveguide in LTCC Technology for mm-Wave Applications”, IEEE APMC 2011]

  _________________________________________________
  Proiectarea de Sisteme Front-end de receptie in gama undelor milimetrice

  Persoane de contact: Prof. Dan Neculoiu, Dr. Alina Bunea (dan.neculoiu@imt.ro, alina.bunea@imt.ro)

  Proiectarea de Sisteme Front-end de receptie in gama undelor milimetrice, in tehnologii de microprelucrare a siliciului de inalta rezistivitate si in tehnologia multistrat de ceramici sinterizate la temperaturi joase (LTCC). Antenele de inalta directivitate din gama undelor milimetrice cu topologii inovatoare valorifica particularitatile oferite de aceste noi tehnologii.  Layoutul sistemului a fost astfel configurat incat sa permita integrarea hibrida cu diode Schottky si amplificatoare de zgomot redus. Filtrele de tip trece jos permit extragrea semnalului util in vederea prelucrarii lui de electronica de joasa frecventa.

  Fotografie dinspre placheta a unei antene slot dublu foldat suspendata pe membrana dielectrica subtire fabricata prin microprelucrarea siliciului de inalta rezistivitate Caracteristica de radiatie simulata pentru o antena dublu slot foldat microprelucrata pentru gama de frecvente de 220 GHz [A.C. Bunea et al. „220 GHz Membrane Supported Folded Slot Antenna Array”, IEEE CAS 2013] Modelul electromagnetic 3D pentru o matrice de antene 4x1 fabricata in tehnologia multistrat de ceramici sinterizate la temperaturi joase (LTCC) [A.C. Bunea et al. „Experimental Characterization of a 94 GHz LTCC 1x4 Microstrip Patch Antenna Array”, IEEE APMC 2015] Detaliu al integrarii hibride al unui amplificator de zgomot redus pentru banda W intr-un sistem frontend de receptie pentru aplicatii de imagistica pasiva

  _________________________________________________
  Tehnici avansate de caracterizare experimentala a antenelor, circuitelor si sistemelor frontend in gama undelor milimetrice

  Persoane de contact: Prof. Dan Neculoiu, Dr. Alina Bunea (dan.neculoiu@imt.ro, alina.bunea@imt.ro)

  Tehnici avansate de caracterizare experimentala a antenelor, circuitelor si sistemelor frontend in gama undelor milimetrice. Acestea se bazeaza atat pe masuratori de parametri S pe placheta utilizand standarde de calibrare SOLT, cat si pe sisteme experimentale dedicate. Este avuta in vedere polarizarea in curent continuu a dispozitivelor active, masurarea caracteristicilor de radiatie a antenelor in planele E si H, masurarea senzitivitatii receptoarelor pentru optimizarea performantelor lor in diferite aplicatii.

  Montajul experimental de caracterizare experimentala avansata a sistemelor frontend in gama undelor milimetrice [A.C. Bunea et al. Design and Characterization of a Micromachined Receiver for W Band Applications, IEEE EuMW 2014] Montajul experimental pentru masurarea caracteristicilor de radiatie 2D pentru antene planare cu posibilitatea de alimentare pe placheta a acestora [M. Dragoman, D. Neculoiu, A.C. Bunea et al. „A tunable microwave slot antenna based on graphene”, APL 2015

  _________________________________________________
  Sisteme Frontend de receptie optimizate pentru aplicatii specifice

  Persoane de contact: Prof. Dan Neculoiu, Dr. Alina Bunea (dan.neculoiu@imt.ro, alina.bunea@imt.ro)

  Sisteme Frontend de receptie optimizate pentru aplicatii specifice. Sunt avute in vedere frecventele de operare, largimea de banda, senzitivitatea, tipul de semnal prelucrat, domeniul temperaturilor de lucru

  (a) Frontend de receptie pentru aplicatii in spatiu la temperaturi criogenice (proiect: ROSA M3GAAS, Website: http://www.imt.ro/m3gaas/)

  (b) Frontend de receptie pentru banda W pentru imagistica pasiva pentru aplicatii in securitate Proiecte:

  • MEMIS-"MEMS Based Millimetrewave Imaging System", MNT ERA-NET (2010-2013), http://www.imt.ro/memis/
  • NANOTEC - „Nanostructured materials and RF-MEMS RFIC/MMIC technologies for highly adaptive and reliable RF systems ", IP FP7-ICT-2011.3.2, contract no. 288531, 2011 – 2015, http://project-nanotec.com/
  • IDEI MI-4-SEMA „Millimeter-wave Front-End for Imaging in Security and Medical Applications/ FRONT-END de imagistica cu unde milimetrice pentru aplicatii in securitate si medicale,”, http://www.imt.ro/mi-4-sema/

  (c) Senzor de viteza bazat pe efect Doppler in gama undelor milimetrice (ENIAC SE2A- Nanoelectronics for Safe, Fuel Efficient and Environment Friendly Automotive Solution, ENIAC2008-1, 2009-2011, Website: http://www.eniac-se2a.com/

  Principiul de functionare si tehnica de caracterizare experimentala a senzorului de viteza bazat pe efect Doppler in gama undelor milimetrice [D. Neculoiu et al. „Ground Speed Doppler Sensor with a Micromachined Double Folded Slot Antenna”, IEEE APMC 2015]

  _________________________________________________________________________________

  Alte directii de cercetare-dezvoltare:

  Microsenzori

  Componente fotonice