GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI

Grupul tinta al proiectului este format din întreprinderile* care doresc sa aibe acces la un portofoliu de activități de cercetare, inovare și transfer tehnologic care se pot grupa în patru categorii principale astfel:

 • A. - transfer de cunoștințe prin:
  - asistență directă pentru a ajuta întreprinderile, inclusiv acele întreprinderi care nu au mai avut activități de colaborare cu organizația de cercetare, să identifice din oferta de expertiză disponibilă a organizației de cercetare ce se potrivește cu nevoile și cerințele afacerii pe care doresc să le dezvolte și care sunt posibilitățile concrete de sprijin din partea organizației de cercetare;  
  - evenimente tematice regulate pentru a furniza subiecte de inspirație și a da idei pentru acele întreprinderi care au fost implicate în proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare cu organizația de cercetare, împreună cu oportunitatea de a fi invitați membri din echipele academice (profesori/cercetători) care conduc activități de cercetare în colaborare cu industria.
 • B. - accesul întreprinderilor la facilitățile, instalațiile, echipamentele de cercetare ale IMT- Bucuresti în scopul realizării unor analize, testări, experimente etc. necesare pentru dezvoltarea unor produse/tehnologii/metode noi sau îmbunătățite.
 • C. - transfer de abilități/competențe de cercetare-dezvoltare și de sprijinire a inovării, inclusiv cercetare contractuală executată la cererea întreprinderii (activități de CD oferite de organizația de cercetare) și detașare de personal specializat dinspre organizația de cercetare spre întreprindere.
 • D. - cercetare-dezvoltare realizată în colaborare efectivă cu o întreprindere.

17 intreprinderi şi-au exprimat intentia de a colabora in cadrul acestui proiect inca din faza de scriere, dintre care 3 din Parcul Stiintific si tehnologic MINATECH – RO si 4 din Magurele High-Tech Cluster (MHTC), din care face parte si IMT.

In general firmele sunt interesate in principal in proiecte de cercetare comune (activitati de tip D), dar si in servicii tehnologice si de cercetare (activitati de tip B si C).

Grupurile ţintă vizate prin proiect sunt structurate pe subdomenii de activitate, după cum urmează :

 • I. Subdomeniul Securitate: potentiali beneficiari IMM-uri din trei categorii diferite de intreprinderi (cu activitate recunoscuta pe piata si respectiv intreprinderi noi inovative .
  I.1. Firme cu activitate in domeniul senzorilor
  I.2. Firme cu expertiza in optica/optoelectronica
  I.3. Firme cu activitate in domeniul dispozitivelor si sistemelor pentru unde
  milimetrice, submilimetrice si in domeniul Terahertzilor
 • II. Subdomeniul “spatiu”

Grupul ţintă vizat este format din agenţii economici care vor dispune de rezultatele transferului de cunoştinţe privind tehnologiile TGE şi care vor putea sa dezvolte produse/tehnologii de proces moderne performante, generatoare de valoare adaugată economică ridicată, cerute de piaţă şi care fac parte din următoarele clase de activitati CAEN rev.2 ale economiei naţionale:

 • 7219 - Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
 • 7211 - Cercetare-dezvoltare în Biotehnologie
 • 2612 - Fabricarea altor componente electronice
 • 2670 - Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice

*Întreprinderile = orice entitate legală care desfășoară o activitate economică care constă în a oferi produse sau servicii pe piață.