Rezultate

Decembrie 2021

 Încheierea a 14 contracte cu întreprinderi (toate din categoria IMM-urilor);
 Numar de societati sprijinite: 11
 Încheierea a 3 contracte cu întreprinderi care au solicitat sprijin pentru introducerea de produse noi pe piaţă;
 Elaborarea împreună cu întreprinderile a unui număr de 11 publicaţii științifice ISI;
 Depunerea a 13 cereri de brevet de invenţie
 Atragerea sumei de 1 417 704,26 lei, drept cofinanțare privată;
 Crearea a 5 noi locuri de muncă pentru cercetători la beneficiar;

Rezultate estimate

Septembrie 2016

 • Încheierea a 8 contracte cu întreprinderi (toate din categoria IMM-urilor);
 • Încheierea a 3 contracte cu întreprinderi care au solicitat sprijin pentru introducerea de produse noi pe piaţă;
 • Încheierea a 5 contracte CD cu intreprinderile;
 • Încheierea unui contract de licenta a drepturilor de proprietate industriala către o intreprindere;
 • Atragerea sumei de 1,9 milioane lei, drept cofinantare privata;
 • Elaborarea  împreună cu întreprinderile a unui număr de 7 publicaţii științifice;
 • Crearea a 5 noi locuri de muncă pentru cercetători la beneficiar;
 • Depunerea a 4 cereri de brevet de invenţie.

Indicatori

Indicatori conform AA3/ 27.08.2019

INDICATORI PRESTABILIȚI DE REALIZARE:

Valoare

propusa

Valoare realizata,
dec. 2020
Valoare realizata,
dec. 2021

Număr de societăți sprijinite – CO01*

8 10 14

Număr de societăți care cooperează cu instituții de cercetare– CO26

5 10 11

Număr de societati care beneficiaza de  sprijin pentru introducerea de produse noi pe piaţă C028

3 2 3

Cereri de brevete rezultate din proiect – 3S7

4 7 13

Valoarea totală a cheltuielilor  private atrase prin contractele cu întreprinderi C027

1.900.000 1.002.658,79 1 417 704,26

 

INDICATORI  DE REALIZARE SUPLIMENTARI:

Valoare la sfarsitul perioadei de durabilitate Valoare realizata,
dec. 202
0
Valoare realizata,
dec. 2021

Număr de contracte încheiate cu întreprinderi mici şi mijlocii*

8 10 14

Număr de publicaţii științifice împreună cu întreprinderile, ca urmare a contractelor cu acestea

7 6 11

Număr de  noi locuri de muncă pentru cercetători create la solicitant ca urmare a proiectului

5 3 5

Număr de licenţe acordate întreprinderilor*

1 0 0

 

CONTRACTE INCHEIATE CU INTREPRINDERI

CONTRACTE de tip B (Accesul întreprinderilor la facilităti, instalatii, echipamente)

  1. C77.1B/ 09.08.2019: Realizare masti, procese tehnologice, Caracterizari SEM si FTIR, Contract de prestari servicii intre IMT- Bucuresti si SC EQUILIBRIUM MEDICAL SYSTEM SRL
  2. C77.2B/08.07.2020: Anduranță la acţiunea vibraţiilor aleatoare și șocuri mecanice, Stabilitate la temperatură și umiditate, Contract de prestari servicii intre IMT- Bucuresti  si SC PRO OPTICA SA
  3. C77.4B/12.07.2021: Efectuarea si interpretarea testelor mecano climatice pentru monitoare LCD cu aplicatii in industria de telecomunicatii, Contract de prestari servicii intre IMT- Bucuresti si SC Tehnopro Engineering SRL.

CONTRACTE de tip C (Activităti de transfer de abilităti/ competente CD si de sprijinire a inovării)

  1. C77.1C/09.08.2019: „Platforme  microfluidice pentru senzori biochimici cu aplicaţii în securitate societală”, intre IMT- Bucuresti si SC EQUILIBRIUM MEDICAL SYSTEM SRL.
  2. C77.2C/08.10.2019: „Micro-Senzori pe Bază de Nanotuburi de Carbon pentru Detecția Agenților Patogeni din Medii Lichide”, intre IMT- Bucuresti si SC LAIF COMPUTATION SRL

CONTRACTE de tip D (Activităti de cercetare-dezvoltare în colaborare efectivă)

  1. C77.1D/08.03.2018: „Sistem de imagistica pasiva cu unde milimetrice pentru scanarea rapida a persoanelor, cu aplicații in domeniul securitatii-acronim BODYSCAN”, intre IMT- Bucuresti si S.C. ACCENT PRO 2000 S.R.L
  2. C77.2D/08.03.2018: „Sistem Optic Formator de imagine de înaltă  calitate, cu elemente optice difractive, în domeniul spectral LWIR, destinat sistemelor multisenzor- acronim SOFID”, intre IMT- Bucuresti si SC PRO OPTICA SA. Proiect finalizat.
  3. C77.3D/08.03.2018: “Platformă senzitivă cu senzor SAW pentru detecția de gaze inflamabile, potențial explozive”, intre IMT- Bucuresti si SC ROM-QUARTZ SA. Proiect finalizat.
  4. C77.4D/08.03.2018: “Dezvoltarea unei tehnologii pentru realizarea de microparticule holografice metalice de Securitate”, intre IMT- Bucuresti si SC OPTOELECTRONICA-2001 SA. Proiect finalizat.
  5. C77.5D/08.03.2018: „Sistem optic formator de imagine folosind componente "Free-Form" (FF) şi tehnologie de realizare a acestora-acronim SOFI Free”, intre IMT- Bucuresti si SC ROVSOL SRL
  6. C77.6D/08.03.2018: “Microsenzori electrochimici pentru detecția rapidă și selectivă a pesticidelor”, intre IMT- Bucuresti si SC DDS DIAGNOSTIC SRL. Proiect finalizat.
  7. C77.7D/09.08.2020: “Sistem de celule fotovoltaice microtexturate de eficienţă sporită integrat în aripa unui avion fără pilot (UAV) cu aplicaţii în securitatea societală”, intre IMT- Bucuresti si SC AUTONOMOUS FLIGHT TECHNOLOGY R&D SRL
  8. C77.8D/09.08.2020: ”Dezvoltarea tehnologiei de realizare a senzorilor pentru gaze de combustie cu materiale hibride nanocompozite bazate pe nanotuburi de bioxid de titan şi grafenă”, intre IMT- Bucuresti si  SC SITEX 45 SRL
  9. C77.9D/09.08.2020: ”Microsenzori electrochimici pentru detecţia unor stupefiante: codeine şi morfină”, intre IMT- Bucuresti si DDS Diagnostic SRL

 

______________________________________