Competente CD

Principalele competente (domenii de cercetare-dezvoltare ale institutului, asa cum sunt ilustrate în publicațiile ISI și contractele de cercetare) sunt:

  1. Micro-și nanodispozitive electronice
  2. Micro-și nanodispozitive fotonice
  3. Micro-nanodispozitive și sisteme pentru aplicatii biomedicale (BioMEMS)
  4. Microsisteme electro-mecanice (MEMS), incluzând microtraductori, micro-și nanofluidică.
  5. Materiale avansate și nanotehnologii.

Obiectivele curente de cercetare (2015), grupate pe directiile de mai sus sunt:

 • Micro- și nanodispozitive electronice: dispozitive, circuite și subsisteme de radiofrecvență (microunde, unde milimetrice, sub-milimetrice), realizate utilizând GaAs, GaN, SiC, grafenă și alte materiale nanostructurate și tehnologii de microprelucrare (tip MEMS).
 • Micro- și nanodispozitive fotonice: dispozitive optoelectronice si de conversie fotovoltaica pe baza de heterostructuri semiconductoare, noi nanomateriale si nanostructuri (nanocompozite, puncte cuantice, sisteme de materiale hibride, materiale 2D); dispozitive micro si nanofotonice procesarea semnalului optic: structuri plasmonice, metamateriale si metasuprafete; componente micro/nano optice pentru comunicatii, spatiu si securitate.
 • Micro-nanodispozitive și sisteme pentru aplicații biomedicale (BioMEMS): microbiosenzori, sisteme de senzori (microarrays) și analiză (laborator pe un cip, platforme integrate) cu aplicații în biologie (sistem micro-electro-fluidic pentru separarea și electroporarea celulelor biologice) și medicină (fenomene la nivel celular, inclusiv existența tumorilor; detecție genetică, diagnosticarea infarctului).
 • Microsisteme electro-mecanice (MEMS), incluzând microtraductori, micro- și nanofluidică: microsenzori mecanici (de vibrație, torsiune), micromanipulatori, sisteme MEMS pentru „energy harvesting”, senzori de temperatură care utilizează fenomene electromecanice (unde acustice de suprafață), senzori chimici (pentru gaze inflamabile, toxice, explozibile), sisteme tip “nas electronic” și sisteme de detecție a pesticidelor.
 • Materiale avansate și nanotehnologii: materiale nanostructurate (de exemplu nanocompozite electroizolante pentru motoare electrice, semiconductori oxidici pentru aplicații spațiale), tehnici de procesare la scară “nano” pentru GaN/Si, realizare de nanostructuri metalice prin tehnică Dip-Pen Nanolithography, nanostructuri (de exemplu structuri 1D și 2D din ZnO) sisteme supramoleculare de detecție și identificare a nanomaterialelor, risc și securitate (pentru sanatate și pentru mediu) legate de nanotehnologii (nanosafety), în special de utilizarea nanoparticulelor și de aparitia acestora în diverse procese tehnologice.

Informatii suplimentare: exemple de „istorii de succes” ale IMT pe unele directii prioritare ale specializarii inteligente din Strategia Nationala a CDI 2014-2020 apar (in limba engleza) la adresa http://www.imt.ro/partner/index.htm