DESPRE PROIECT

 

Rezumatul proiectului

Proiectul „Parteneriat in exploatarea Tehnologiilor Generice Esentiale (TGE) utilizand o PLATforma de interactiune cu intreprinderile competitive” (TGE-PLAT)” este destinat transferului de cunostiinte in beneficiul intreprinderilor, printr-o varietate de activitati, de la informare si consultanta, pana la servicii stiintifice sau tehnologice si activitati CD dedicate. Oferta IMT se bazeaza pe: (a) utilizarea unui grup de  Tehnologii Generice Esentiale (TGE) de care dispune institutul (micro-nanoelectronica, fotonica, nanotehnologii); (b) activarea unei „platforme de interactiune” cu firmele, care asigura integrarea functionarii unor infrastructuri deja existente in institut cum sunt Centrul de Transfer Tehnologic in Microinginerie (CTT-Baneasa), Parcul Stiintific si Tehnologic pentru Micro- si Nanotehnologii (MINATECH-RO), Centrul de servicii stiintifice si tehnologice in micro –nanofabricatie (IMT-MINAFAB).

Proiectul este destinat parteneriatului pentru transferul de cunostiinte in domeniul definit de prioritatea de specializare inteligenta „Tehnologiile informatiei si comunicatiilor, spatiu si securitate”, cu cele 3 subdomenii, dar cu focalizare pe subdomeniul 2.3 (securitate). Este vorba de un domeniu de inalta tehnologie, care nu a fost accesibil Romaniei in perioada anterioara de finantare prin fonduri structurale, dar pentru care exista un interes deosebit in actualul context pe plan national si international.

In elaborarea propunerii de proiect IMT a interactionat cu 17 firme care au transmis expresii de interes si s-au definit trei directii ale activitatii de cercetare-dezvoltare care pot fi derulate in beneficiul firmelor si/sau impreuna cu acestea.

Prima directie CD este aceea de Microsenzori. Este vorba de microsenzori  pentru detectia/identificarea persoanelor, arii disperse de micro/nano senzori pentru detectia substantelor/materialelor periculoase de tip explozivi, droguri, senzori bazati pe tehnologia microarray pentru detectia unor bacterii sau virusi cu potential de utilizare ca arme biologice, rezultate care se incadreaza in subdomeniul 2.3.1 – combaterea transfrontaliera a terorismului, crimei organizate, traficului ilegal de bunuri şi persoane. De asemenea,  se urmareste obtinerea de microsenzori pentru detectia de toxine, senzori inteligenti pentru detectia rapida si selectiva a substantelor periculoase din medii lichide (inclusiv a apelor de suprafata) cu aplicatii in dezvoltarea tehnicilor de monitorizare pentru evaluarea si reducerea riscului la dezastre (subdomeniul 2.3.2).

O a doua directie CD este aceea de componente si sisteme fotonice relevante pentru subdomeniul 2.3.1: componente pentru sistemele optice utilizate pentru  de paza frontierei de stat si a unor obiective de importanta deosebita - componente microoptice (de exemplu elemente optice difractive  cu profil 3D, lentile variabile) si pentru sistemele optice de supraveghere cu camp vizual mare; fotodetectoare optimizate pentru diverse domenii spectrale pentru sistemelor de achiziţie de imagini pe timp de zi şi pe timp de noapte; surse miniaturizate, integrate, în domeniul infraroşu îndepărtat.

O a treia directie CD este legata de sisteme de imagistica in unde milimetrice si retele de difractie pentru sisteme de imagistica in raze Xin contrast de  faza pentru  control bagaje si pasageri pentru detectia substantelor interzise, precum droguri, substante explozive si precursori ai acestora.

Proiectul este deschis pentru orice firme romanesti interesate de domeniu si nu numai cele care si-au exprimat initial interesul pentru propunerea TGE-PLAT (si care sunt concentrate in Regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov): in acest scop activitatile de informare si diseminare vor fi extinse in intreaga tara. Tematica de interes poate si ea cuprinde aspecte noi pe cele trei directii CD mentionate. Deoarece este de asteptat ca cererea sa depaseasca resursele financiare ale proiectului, selectia proiectelor CD finantabile va fi facuta prin competitie.

 

Obiectivul proiectului

Proiectul „Parteneriat in exploatarea in Tehnologiilor Generice Esentiale (TGE) utilizand o PLATforma de interactiune cu intreprinderile competitive” (TGE-PLAT)” este destinata parteneriatului pentru transferul de cunostinte in domeniul definit de prioritatea de specializare inteligenta „Tehnologiile informatiei si comunicatiilor, spatiu si securitate”, cu cele 3 subdomenii, dar cu focalizare pe subdomeniul 2.3 (securitate). Este vorba de trei domenii de inalta tehnologie, care nu au fost accesibile Romaniei in perioada anterioara de finantare prin fonduri structurale.

Caracterul specific al propunerii de proiect este legat de utilizarea unui grup de  Tehnologii Generice Esentiale (TGE) de care dispune institutul (micro-nanoelectronica, fotonica, nanotehnologii). In UE, TGE se bucura de o finantare speciala prin „Orizont 2020”, datorita potentialului acestora in asigurarea competitivitatii industriale a Europei. Este vorba de tehnologii „generice”, care sunt versatile si extrem de eficiente in abordarea de catre IMM-urile inovative a unor nise de piata.  Firmele trebuie insa asistate de catre institutii de cercetare cu infrastructura adecvata care cerceteaza si dezvolta aceste TGE. Acesta este „scenariul” dupa care este conceputa propunerea TGE-PLAT. Prin proiectul descris in aceasta propunere, IMT urmareste sa exploateze pe scara larga experienta sa europeana, care l-a facut sa ocupe primul loc printre institutele nationale CD in ceea ce priveste participarea la proiectele europene („Raportul pentru Inovare” al Comisiei Europene, 10 iunie 2011).

 Firmele inovative care vor sa beneficieze de noile tehnologii au o oportunitate unica in acest proiect propus de IMT, datorita formatiei multidisciplinare a cercetatorilor din institut, a experientei acestora in colaborarea europeana pe domenii de inalta tehnologie, a infrastructurii extrem de performante (care asigura o virtuala linie pilot de micro-nanofabricatie) si a mediului deschis de colaborare la nivel institutional. Lansarea chemarii la noua propunere a demonstrat ca exista firme cu care IMT a colaborat pana acum (contracte de cercetare si respectiv de servicii) interesate de noul proiect, dar si-au exprimat interesul pentru oferta institutului si firme noi.

„Platforma” care asigura transferul de cunostinte prin parteneriat cu intreprinderi, pe toata gama de activitati A-D eligibile in acest tip de proiect este structurata pe mai multe nivelecare interactioneaza intre ele. Acestea sunt: (a) infrastructura experimentala, tehnologica si de caracterizare din IMT; (b) laboratoarele CD din institut implicate in proiect; (c) compartimentele functionale / infrastructurile suport care faciliteaza transferul de cunostinte (transfer tehnologic, marketing, servicii informatice si diseminare, servicii tehnologice etc.); (d) intreprinderile care sunt in parteneriat cu IMT in cadrul acestui proiect; (e) managementul proiectului. Desigur, activitatea in institut (nivelele a-c) se poate imbunatati la fiecare nivel in parte (infrastructura isi completeaza si perfectioneaza serviciile, laboratoarele de cercetare abordeaza noi teme etc.), dar interactiunea intre aceste nivele este esentiala pentru inovare in colaborare cu firmele (nivelul d) si ea va fi diversificata si amplificata prin proiectul TGE-PLAT.

Unele dintre activitatile prevazute in proiect nu sunt noi pentru IMT. Din 2005 functioneaza un Centru de Transfer Tehnologic in Microinginerie (CTT-Baneasa), din 2006 un Parc Stiintific si Tehnologic pentru Micro- si Nanotehnologii (MINATECH-RO) si din 2009 un centru de servicii, IMT-MINAFAB.

Proiectul propus aici reprezinta o oportunitate unica de promovare si accelerare a inovarii, printr-o colaborare ampla si sistematica cu un grup de firme inovative (care vor beneficia si ele de aceasta colaborare). Diversitatea si intensitatea procesului de transfer de cunostinte pe durata TGE-PLAT va duce la crearea in institut, la nivelul (c) al platformei a unui virtual „centru tehnologic si de inovare” (CTI), format prin corelarea activitatii unor compartimente si infrastructuri existente, stabilirea unor proceduri bine rodate, formarea unor specialisti si dezvoltarea unei „culturi de organizatie” bazata pe inovare. Acest CTI va prelua activitatea desfasurata de echipa de management si va asigura sustenabilitatea proiectului (5 ani dupa finalizare).