ACTIVITATILE PROIECTULUI

 

Activitatea A. Stimularea transferului de cunoștințe

 

Prin activitatile de tip A se urmareste realizarea unui transfer de cunostinte in domeniul specializarii inteligente 2-TIC catre potentialii beneficiari.  Aceasta activitate va fi implementata prin intermediul subactivitatilor prezentate mai jos.

 • Sub-activitatea A.1 Identificarea si formularea ofertei de expertiză si rezultate
 • Sub-activitatea A.2 Asistentă directă acordată întreprinderilor
 • Sub-activitatea A.3 Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile si  organizarea de evenimente tematice
 • Sub-activitatea A.4 Instruirea personalului organizației de cercetare implicat în activitățile de tip A
 • Sub-activitatea A.5 Identificarea de noi potențiali beneficiari ai transferului de cunoștințe
 • Sub-activitatea A.6 Achizitii servicii: cursuri (pt. A4) organizare evenimente-workshop-uri (pt. A3 si E3)
Activitatea B. Accesul întreprinderilor la facilităti, instalatii, echipamente

 

Se vor efectua activitati pentru accesul întreprinderilor la facilitățile, instalațiile, echipamentele organizațiilor de cercetare in scopul efectuarii de analize, testări, experimente, caracterizări, pentru dezvoltarea unor produse/tehnologii/metode noi sau îmbunătățite.

 • Sub-activitatea B.1 Acces la infrastructură/ laboratoare/ echipamente CD
 • Sub-activitatea B.2 Accesare bănci de date şi biblioteci tehnico-stiinfifice
 • Sub-activitatea B.3 Închiriere de spatii de lucru pentru activitătile  întreprinderii
Activitatea C. Activităti de transfer de abilităti/ competente CD si de sprijinire a inovării

 

IMT va desfasura activitati de cercetare industriala si sau dezvoltare experimentala pentru intreprinderile interesate. Pentru activitatea C s-a alocat un procent de  6,4% din valoarea totala eligibila a proiectului.

 • Sub-activitatea C.1.1 Activități de cercetare industrială contractuale
 • Sub-activitatea C.1.2 Activități de dezvoltare experimentală contractuale
 • Sub-activitatea C.2 Detașare de personal cu înaltă calificare
Activitatea D. Activităti de cercetare-dezvoltare în colaborare efectivă

 

O activitate majoră  în cadrul proiectului este cea dedicată cercetării realizată în colaborare efectivă cu o firmă.
În implementarea acestui tip de activitate comuna de cercetare va fi urmarita in permanența încadrarea activității de cercetare a IMT în procentele prevazute în Ghidul apelului, și anume intre 10 si maxim 50%.

 • Sub-activitatea D.1 Activități de cercetare industrială realizată în colaborare efectivă
 • Sub-activitatea D.2 Activități de dezvoltare experimentală realizată în colaborare efectivă
Activitatea E. Management de proiect (inclusiv informare şi publicitate privind proiectul)

 

În cadrul activității se vor realiza și activități de management a proiectului in ansamblu, activități de management specifice acestui tip de proiect, incluzand selectia, contractarea si managementul contractelor subsidiare.
De asemenea se vor efectua și activități  de informare și publicitate pentru proiect.

 • Sub-activitatea E.1 Activități de management de proiect
 • Sub-activitatea E.2 Activități de management specific activităților de tip B,C.D
 • Sub-activitatea E.3 Activități de informare și publicitate
 • Audit proiect