Micro-nanotechnologies in Horizon Europe Calls

8 octombrie 2021, 11:00 - 12:00
Eveniment online

"Micro-nanotechnologies in Horizon Europe Calls", eveniment organizat de proiectul CESMIN în data de 8 octombrie 2021, între orele 11:00 - 12:00, în cadrul conferinței CAS (International Semiconductor Conference, eveniment IEEE).

Invitatul special al acestui eveniment este Dr. Henri RAJBENBACH, Research Programme Officer, Senior Expert, European Commission, DG CONNECT, care va susține o prezentare privind domeniul micro- și nanotehnologiilor în programul Orizont Europa și competițiile de interes pentru acest domeniu.

Programul evenimentului cuprinde de asemenea o scurtă prezentare a proiectului CESMIN și prezentări ale unor proiecte europene finanțate de programele H2020 - ECSEL, H2020 - NMBP, M-ERA.NET 2, care au primit asistență din partea CESMIN. Programul evenimentului.

Evenimentul va oferi participanților posibilitatea de a interacționa cu numeroși reprezentanți ai comunității științifice din domeniul micro- și nanotehnologiilor, din Europa și nu numai, și va furniza noi informații privind oportunități de finanțare europene, utile pentru elaborarea unor noi propuneri de proiecte.

Participarea nu implica taxă, vă rugam să vă inregistrați pâna la data de 6 octombrie 2021 completând formularul de inregistrare. Cei înregistrați vor primi link-ul pentru accesarea evenimentului online cu o zi înainte de începerea acestuia.

În continuarea evenimentului CESMIN va avea loc evenimentul "Driving talented organisations to successful Horizon Europe projects organizat de proiectul H2020 FIT-4-NMP (12:00 – 13:40), la care va invităm de asemenea să participați. Cu ocazia acestui eveniment vor fi oferite prezentări privind apelurile din domeniul NMP din cadrul programului Orizont Europa - Cluster 4 (Dr. Nicholas DELIYANAKIS, Policy Officer, European Commission), programul Widening participation and spreading excellence – Twinning, Hop On Facility, ERA Chairs and Excellence Hubs (Dna. Iulia Mihail, National NCP Coordinator for Horizon Europe, Director ROST), precum și prezentari ale unor organizații de cercetare cu activități în domeniul NMP - potențiali parteneri pentru proiecte europene în domeniul nanotehnologiilor. Vă invităm să consultați programul evenimentului.

  • Contract nr. 234/16.04.2020, Cod SMIS2014+ 107894 | Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC), Axa prioritara 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Acţiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu Orizont 2020 | Valoarea totală a proiectului este de 2.929.872 lei. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 2.840.292 lei din care suma 2.272.233,60 lei este finanţată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 şi 568.058,40 lei din bugetul national | Durata proiectului: 16.04.2020 - 15.06.2023 | Beneficiarul proiectului: IMT Bucureşti, cu sediul în Voluntari, strada Erou Iancu Nicolae nr. 126A, Tel: 021.269.07.70; fax: 021.269.07.72, www.imt.ro.


    Protecția datelor cu caracter personal

 

Contact

INCD pentru Microtehnologie-IMT Bucureşti,
Director de proiect: Dr. Carmen Moldovan
E-mail: [email protected]
[email protected]
Tel: 021.269.07.70 Fax: 021.269.07.72

Web Degin © Lumia - All right reserved

Created by BootstrapMade