Activități în curs de desfășurare și activități în pregătire

Activități în curs de desfășurare și activități în pregătire la încheierea primului trimestru de derulare al TGE-PLAT (8 septembrie – 7 decembrie 2016).

Activități în curs de desfășurare (după lansarea proiectului, cu evenimentul tematic din 7 noiembrie 2016) sunt cele de tip A2 (asistență privind expertiza IMT).

Se va asigura în continuare întreprinderilor o asistență directă pentru identificarea din oferta de expertiză disponibilă a organizației de cercetare a activităților CD care se potrivesc cu nevoile și cerințele afacerii întreprinderii. Este o prima ocazie de a identifica care sunt posibilitățile concrete de sprijin din partea organizației de cercetare. Aceste activități se vor desfășura la solicitarea întreprinderilor respective și au scopul de a explica partenerilor care este potențialul ofertei institutului, furnizând anumite detalii necesare pentru ca aceștia să își poate formula solicitările. Discuțiile vor avea un caracter confidențial. Pot fi contactați direct cercetătorii nominalizați în oferta de expertiză.
Contactele generale sunt: raluca.muller@imt.ro (director de proiect) si plat@imt.ro (adresa de serviciu).
Se precizează faptul ca tematica din oferta care ilustrează cele trei direcții de cercetare (microsenzori, fotonică, unde milimetrice) nu este restrictivă, ea putând sa fie completată în urma discuțiilor cu firmele (vezi și întâlnirile bilaterale de la sub-activitatea A3).

Activități în pregătire

În trimestrul al doilea vor continua întâlnirile bilaterale între IMT și firmele interesate (în cadrul sub-activității A3). Aceste întâlniri bilaterale, planificate de către conducerile celor două organizații  vor avea loc în cadrul unor vizite reciproce. Întâlnirile vor avea un caracter exploratoriu, pentru identificarea cerințelor și posibilităților de valorificare a cercetării desfășurate de IMT în domeniul proiectului, având în vedere posibilitatea unui parteneriat. Solicitările pentru astfel de întâlniri bilaterale se vor putea face de la o dată anunțată simultan pentru toate firmele. Ele pot fi făcute atât de firmele care au mai avut colaborări cu IMT, cât și de întreprinderi care contactează IMT pentru prima dată.

In curând va fi lansată o platformă electronică de comunicare între IMT și firmele care se califică drept potențiali parteneri in TGE-PLAT. Aceasta va fi în esență o pagina web tip Extranet (acces cu parolă). Întreprinderile interesate sa beneficieze de finanțare prin intermediul TGE-PLAT (activități de tip B, C si D) se vor înregistra într-un formular electronic pentru a căpăta acces. Solicitarea va primi răspuns din partea echipei de management a proiectului în termen de cinci zile. Platforma electronică va prezenta, alături de alte informații de interes, procedurile care trebuie urmate pentru înaintarea și selecția aplicațiilor care sunt finanțate din proiect. Se vor asigura servicii (sub-activitatea B1), după regula „primul venit, primul servit”. Pentru activitățile de tip C și D vor fi organizate competiții, daca cererea din partea întreprinderilor depășește posibilitățile de finanțare. De asemenea, se vor înregistra solicitări punctuale pentru (sub-activitatea A3): asistenţă tehnologică; consiliere pentru managementul inovării; consiliere și expertiză pentru validarea ideii/soluției (diagnostic pentru o afacere pentru a se accesa și implementa soluțiile tehnice inovative potrivite); consiliere pentru obținerea, protejarea şi comercializarea drepturilor de proprietate industrială; consiliere referitor la utilizarea standardelor și a reglementărilor care le conțin, consiliere pentru acces la diverse surse de finanțare a CDI.